CTU       English

Các biểu mẫu dành cho sinh viên

                             * Các biểu mẫu sử dụng cho sinh viên:

 

TT

Tên mẫu đơn

Ghi chú

1

Đơn đề nghị xét miễn và công nhận điểm miễn (có chứng chỉ Ngoại ngữ, Tin học, GDTC, GDQP)

 

   Sinh viên gửi đơn cho    đơn vị quản lý ngành học (Khoa/Viện/Bộ môn)

 

2

Đơn đề nghị xét miễn và công nhận điểm HP  (bảo lưu điểm đã học ĐH trước đây)

3

Đơn đề nghị xét miễn và công nhận điểm HP (Trường ĐHCT cử đi học tập)

4

Đơn đề nghị điểm I (vắng thi kết thúc học phần)

5

 Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận tương đương trình độ A - Anh văn

 

 

 

 

 

 

   Sinh viên gửi đơn tại Phòng Đào tạo (bàn số 6)

 

 

 

 

 

 

 

6

Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận tương đương trình độ A - Pháp văn

7

Đơn đề nghị xác nhận trình độ ngoại ngữ A - Anh văn

8

Đơn đề nghị xác nhận trình độ ngoại ngữ A - Pháp văn

9

Đơn đề nghị xác nhận hoàn thành học phần Giáo dục thể chất

10

Đơn đề nghị cấp bản sao bằng tốt nghiệp (liên hệ cô Nguyễn Thị Anh qua email nguyenanh@ctu.edu.vn để được hướng dẫn)

11

Đơn đề nghị xác nhận hoàn thành CTĐT (đối với SV chưa có QĐ tốt nghiệp)

Sinh viên gửi đơn tại Phòng Đào tạo (bàn số 6)

12

Đơn đề nghị xác nhận Quy đổi điểm học tập từ thang điểm 4 sang thang điểm 10    (SV tự quy đổi thang điểm 10 theo link tại đây)

13

Mẫu phiếu thanh toán ra trường

Sinh viên liên hệ đơn vị còn nợ thanh toán để xác nhận

14

Đơn đề nghị xét miễn và công nhận điểm miễn

(do có chứng chỉ ngoại ngữ chưa có tên trong danh mục chứng chỉ được xét miễn học phần ngoại ngữ căn bản của Trường ĐHCT)

 SV gửi đơn Trung tâm   Đánh giá năng lực ngoại ngữ (lầu 6- Nhà Điều hành)

15

Đơn xin chuyển ngành K47

 

- Mẫu tóm tắt luận văn tốt nghiệp đại học nộp cho Thư viện Khoa

- Mẫu thanh toán ra trường

- Các mẫu đơn xin xét miễn và công nhận điểm học phần

Đơn đề nghị xét miễn và công nhận điểm HP  (bảo lưu điểm đã học ĐH trước đây)

Đơn đề nghị xét miễn và công nhận điểm miễn (có chứng chỉ Ngoại ngữ, Tin học, GDTC, GDQP)

Đơn đề nghị xét miễn và công nhận điểm HP (Trường ĐHCT cử đi học tập)

Đơn đề nghị điểm I (vắng thi kết thúc học phần) 

- Đơn xin vắng thi kết thúc học phần

- Quy trình đánh giá điểm rèn luyện
- Đơn xin xác nhận là sinh viên đang học tại Trường
- Đơn xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự
- Đề nghị xét và công nhận điểm M
- Đề nghị xét và công nhận điểm học phần đã tích lũy ở cơ sở đào tạo khác
- Đơn xin rút học phần
- Đơn xin xét học phần tương đương
- Đơn xin thay thế học phần
- Đơn xác nhận học xong chương trình đào tạo
- Đơn xin hoãn báo cáo luận văn tốt nghiệp
- Đơn xin không tính điểm học phần và điểm trung bình tích lũy
- Kế hoạch học tập toàn khóa
- Phiếu đăng ký mở thêm học phần- Kế hoạch đăng ký học phần
- Đơn xin trợ cấp khó khăn đột xuất
- Đơn xin trợ cấp xã hội
- Đơn xin trợ cấp học bổng
- Đơn miễn giảm học phí theo TTLT 20
- Đơn đăng ký vay vốn theo lớp
- Đơn xin tạm nghỉ học vì hoàn cảnh khó khăn hay lý do khác
- Đơn xin tạm nghỉ với lý do điều trị bệnh
- Đơn xin học lại mẫu 1a (áp dụng cho sinh viên tạm nghỉ vì hoàn cảnh khó khăn hay lý do khác)
- Đơn xin học lại mẫu 1b (áp dụng cho sinh viên tạm nghỉ với lý do trị bệnh)
- Đơn xin học lại mẫu 1c (áp dụng cho sinh viên học lại vì bị đình chỉ học tập có thời hạn)
- Đơn xin thôi học (thi tuyển sinh)
- Đơn xin thôi học (lý do khác)
- Sổ thực tập
- Sổ đầu bài

View all

       Seminar                      Email     

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
  KHOA NÔNG NGHIỆP - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
- Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.   
Điện thoại: +84 0292 3831166 - +84 0292 3830985.
Email: knnghiep@ctu.edu.vn;   Facebook