CTU          English

>> Kế hoạch xét tốt nghiệp năm 2024

- SV xem kết quả tốt nghiệp dự kiến tại Hệ thống quản lý (Kết quả tốt nghiệp -> Danh sách tốt nghiệp từ Phòng Đào tạo (theo hình bên dưới là đã được xét tốt nghiệp).

Link: https://daa.ctu.edu.vn/dao-tao/thong-tin-tot-nghiep/362-ket-qua-xet-tot-nghiep-du-kien-dot-1-lan-2-nam-2024-04042024

- Hệ thống sẽ mở lại để SV đủ điều kiện đăng ký xét tốt nghiệp Đợt 1 lần 2 từ 05/4 đến hết ngày 08/04/2024.

- SV cần thường xuyên kiểm tra kết quả và phản hồi nếu có sai sót về việc xét tốt nghiệp đến hết ngày 12/04/2024 qua email vantu@ctu.edu.vn.

- SV kiểm tra thông tin cá nhân: Họ tên, phái, ngày sinh, nơi sinh,...nếu có sai sót vui lòng liên hệ Phòng Công tác SV (ptcsv@ctu.edu.vn) để điều chỉnh đến hết ngày 12/04/2024.

 - SV có nhu cầu xác nhận hoàn thành CTĐT thì đăng ký qua form hoặc tải đơn mẫu số 11 (https://daa.ctu.edu.vn/bieu-mau).

View all

       Seminar                      Email     

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
 
TRƯỜNG NÔNG NGHIỆP - ĐẠI HỌC CẦN THƠ
- Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 0292 3831166 - 0292 3830985
Email: tnn@ctu.edu.vn;   Facebook
        College of Agriculture, Can Tho University 
          Campus II, 3/2 street, Ninh Kieu district, Can Tho city, Viet Nam 
          Email: tnn@ctu.edu.vn; Tel: +84 292 3831166; Tel: +84 292 3830814
Email: tnn@ctu.edu.vn;   Facebook