KHOA NÔNG NGHIỆP

 

English

       Email   

 1. Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS Phạm Thị Phương Thảo, chuyên ngành Khoa học cây trồng, khóa 2014
 2. Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị Thuở, chuyên ngành Khoa học cây trồng, khóa 2013
 3. Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS Bùi Thị Lê Minh, chuyên ngành Bệnh lý học và chữa bệnh vật nuôi, khóa 2013
 4. Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị Hồng Lĩnh, chuyên ngành Bảo vệ thực vật, khóa 2013
 5. Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS Châu Nguyễn Quốc Khánh, chuyên ngành Bảo vệ thực vật, khóa 2011
 6. Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS Trịnh Thị Xuân, chuyên ngành Bảo vệ thực vật, khóa 2013
 7. Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS Châu Thanh Vũ, chuyên ngành Chăn nuôi, khóa 2013
 8. Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS Trần Thị Thảo, chuyên ngành Bệnh lý học và chữa bệnh vật nuôi, khóa 2013
 9. Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Thùy Linh, chuyên ngành Chăn nuôi, khóa 2013
 10. Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị Kiều, chuyên ngành Khoa học đất, khóa 2012
 11. Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ của NCS Trần Thị Hiền, chuyên ngành Khoa Học đất, khóa 2013
 12. Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị Thu Hồng, chuyên ngành Chăn nuôi, khóa 2012
 13. Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ của NCS Trương Thanh Trung, chuyên ngành Chăn nuôi, khóa 2012
 14. Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ của NCS Văn Thị Ái Nguyên, chuyên ngành Chăn nuôi, khóa 2011
 15. Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ của NCS Võ Thanh Phong, chuyên ngành Khoa học đất, khóa 2012

View all

KHOA NÔNG NGHIỆP
Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
+84.0292 3831166 - Fax: +84.0292 3830814
Email: knnghiep@ctu.edu.vn