KHOA NÔNG NGHIỆP

 

English

                                                                                                            Email                  

   Để đáp ứng nhu cầu việc làm cho các bạn Sinh viên chuẩn bị ra trường trong tháng 4 sắp tới, Công ty Hải Phong có nhận các yêu cầu tuyển dụng của các đối tác Nhật Bản ở nhiều ngành nghề lĩnh vực cho các bạn Sinh viên Nông nghiệp chọn lựa. Thông tin tuyển dụng trong tháng 3, 4 chi tiết theo file đính kèm.

Xem tiếp...

View all

KHOA NÔNG NGHIỆP
Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
+84.0292 3831166 - Fax: +84.0292 3830814
Email: knnghiep@ctu.edu.vn