CTU          English

Thông báo học bổng chính phủ Australia vòng tuyển chọn 2022 nhận hồ sơ đăng ký: Nếu có nhu cầu thì làm hồ sơ dự tuyển theo hướng dẫn tại thông báo và thực hiện thủ tục hồ sơ theo quy định tại Quyết định số 6018/QĐ-ĐHCT ngày 31/12/2021 về quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng, trao đổi chuyển gia và tiến trình phấn đấu của giảng viên.

View all

       Seminar                      Email     

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
 
TRƯỜNG NÔNG NGHIỆP - ĐẠI HỌC CẦN THƠ
- Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 0292 3831166 - 0292 3830985
Email: tnn@ctu.edu.vn;   Facebook
        College of Agriculture, Can Tho University 
          Campus II, 3/2 street, Ninh Kieu district, Can Tho city, Viet Nam 
          Email: tnn@ctu.edu.vn; Tel: +84 292 3831166; Tel: +84 292 3830814
Email: tnn@ctu.edu.vn;   Facebook