LÝ LỊCH KHOA HỌC

 

Họ và Tên: Phạm Phước Nhẫn, Ph.D.

Giới tính: Nam

Sinh ngày: 01/07/1974  

Nơi sinh: Thừa Thiên – Huế

Đơn vị công tác: Bộ môn Sinh Lý - Sinh Hóa,

Khoa Nông Nghiệp & Sinh Học Ứng Dụng, Trường Đại Học Cần Thơ.

Chức danh: Giảng viên cao cấp

Chức vụ: Phó Bộ môn

Chuyên môn: Sinh học

Địa chỉ nơi công tác: Khoa Nông Nghiệp & Sinh Học Ứng Dụng, Trường Đại Học Cần Thơ, đường 3 tháng 2, thành phố Cần Thơ

Điện thọai & fax: 

- Di động:    0946 936 568

E-mail: ppnhan@ctu.edu.vn

Ngoại ngữ:

     - Tiếng Anh: trình độ C

     - Tiếng Đức: DSH

Quá trình học tập:


Tên trường

Thời gian học

Chuyên ngành

Chứng chỉ và bằng cấp

Đại học Cần Thơ

1993 - 1998

Trồng trọt

Đại học

Đại học Nông Nghiệp Na Uy

2000 - 2002

Quản Lý Tài Nguyên Thiên Nhiên và Nông Nghiệp Bền Vững

Thạc sỹ

Viện Goethe Mannheim-Heidelberg

04 - 09.2004

Tiếng Đức

DSH

Đại học Wuerzburg

09.2004 – 09.2007

Sinh học

Tiến sỹ


Quá trình công tác:

Tên cơ quan

Thời gian

Chức vụ

Công việc

Đại học Cần Thơ

1998 - 2000

Nghiên cứu viên

Nghiên cứu

Đại học Cần Thơ

2002 - 2004

Nghiên cứu viên

Nghiên cứu, phụ giảng

Đại học Cần Thơ

2007 - 2008

Nghiên cứu viên

Nghiên cứu, phụ giảng

Đại học Cần Thơ

2008 - nay

Giảng viên

Giảng dạy, nghiên cứu

Quá trình nghiên cứu khoa học:

Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang thực hiện

TT

Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực ứng dụng

Năm hoàn thành

Đề tài cấp

(Cơ sở, bộ ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Khảo sát khả năng chịu ngập úng trên cây có múi

1998–2002

Cấp tỉnh

Tham gia thực hiện

2

Ảnh hưởng của Agro-Silica lên sinh trưởng và năng suất của lúa trong điều kiện thí nghiệm ngoài đồng

2010

Cơ sở

Tham gia thực hiện

3

Khảo sát hiệu quả của silic lên tính chống chịu phèn, mặn của cây lúa

2012

Cấp Bộ

Chủ nhiệm đề tài

4

Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu lên sử dụng đất ở Đồng Bằng Sông Cửu Long: sự thích ứng của các hệ thống canh tác trên nền đất lúa (dự án CLUES)

2011–2015

Hợp tác Quốc tế

Trưởng điểm

(An Giang)

5

Ảnh hưởng của phân bón lá Lactofol O lên sinh trưởng và năng suất lúa

2013

Cơ sở

Chủ nhiệm đề tài

6

Gia tăng khả năng chịu úng của cây lúa bằng một số hợp chất hóa học

2013 – 2014

Cơ sở

Chủ nhiệm đề tài

 

Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

1

Phạm Phước Nhẫn và Đào Hương Truyền. Ảnh hưởng của phân bón lá Lactofol O lên sinh trưởng và năng suất lúa IR50404 vụ Hè Thu năm 2013 tại xã Hòa Lợi, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang

2014

Hội thảo Quốc gia về giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng phân bón tại Việt Nam. Nhà xuất bản Nông Nghiệp. Trang 385 – 391. Hà Nội tháng 3/2014.

2

Phạm Phước Nhẫn và Diệp Ngọc Liên. Ảnh hưởng của natrisilicate và calcisilicate lên tính chống chịu mặn trên lúa OM4900 trồng trong chậu

2013

Tạp chí Khoa học Đại học Cần Thơ 29b: 78 – 85.

3

Phạm Phước Nhẫn, Cù Ngọc Qúi, Trần Phú Hữu, Lê Văn Hòa, Ben McDonald và Tô Phúc Tường. Ảnh hưởng của kỹ thuật tưới ngập khô xen kẽ, phương thức gieo trồng, giảm phân lân lên sinh trưởng và năng suất lúa OM5451 vụ Đông Xuân 2011 - 2012

2013

Tạp chí Khoa học Đại học Cần Thơ 28b: 103 – 111.

4

Pham Phuoc Nhan and Nguyen Kim Hoa. Effect of light and storage time on vitamin E in pharmaceutical products

2013

British Journal of Pharmacology and Toxicology, 4(5): 176-180.

5

Pham Phuoc Nhan and Nguyen Thanh Hai. Amelioration of aluminum toxicity on OM4900 rice seedlings by sodium silicate

2013

African Journal of Plant Science 7(6): 208 – 212.

6

Trần Phú Hữu và Phạm Phước Nhẫn. Hiệu quả của calcisilicate và natrisilicate lên tính chống chịu mặn của lúa OM4900 giai đoạn mạ

2012

Tạp chí Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn tháng 11: 05 – 10.

7

Pham Phuoc Nhan, Nguyen Tien Dong, Ho Thanh Nhan and Nguyen Thi Mai Chi. Effects of OryMaxSL and SiliysolMS on Growth and Yield of MTL560 Rice

2012

World Applied Sciences Journal 19 (5): 704-709.

 

 

8

Phạm Phước Nhẫn, Phan Trung Tín và Trương Trần Thúy Hằng. Ảnh hưởng của nhiệt độ lên hàm lượng b-carotene trích từ dầu gấc, bí đỏ và lê-ki-ma

2012

Tạp chí Khoa học Đại học Cần Thơ 22b: 177 – 183.

9

Pham Phuoc Nhan and Nguyen Tran Phu. Effect of time and water temperature on caffeine extraction from coffee

2012

Pakistan Journal of Nutrition 11: 100 – 103.

10

Pham Phuoc Nhan, Nguyen Thi Cam Thi, and Vo Phung Ngoc Yen. Change of iodine, acid, peroxide value during storage and vitamin E content in some commercial cooking oils

2011

The 2nd Conference on Food Science and Technology. Food Safety and Food Quality in Southeast Asia: Challenges for the Next Decade. Cantho University Publishing House.

11

Phạm Phước Nhẫn và Phạm Minh Thùy. Ảnh hưởng mặn và vai trò của natrisilicate trên lúa ở giai đoạn mạ

2011

Tạp chí Khoa học Đại học Cần Thơ 19b: 187 – 196.

12

Phạm Phước Nhẫn and Nguyễn Minh Chơn. Xác định hàm lượng chất béo và đạm tổng số từ đậu nành, đậu phụng, gấc và mỡ cá tra

2010

Tạp chí Khoa Học Đại học Cần Thơ

13

P. P. Nhan, M. Krischke, K. Reder, Y. Reinders, S. Berger and M. J. Mueller. Accumulation and biological activity of oxidized lipids in Anabaena PCC 7120

2007

International Meeting "Communication in Plants and their Response to the Environment. Halle University. Germany. Poster presentation

14

Phạm Phước Nhẫn, Knut Asbøjrn Solhaug và Lê Văn Hòa. Hiệu quả của ascorbic acid lên tính chống chịu ngập của cây có múi

2003

Tạp chí Khoa Học Đại học Cần Thơ

15

Phạm Phước Nhẫn, Loic Le Garrec, Lê Văn Bé and Lê Văn Hòa. Nhân giống cây ổi (Psidium guajava L.) bằng phương pháp giâm cành

2003

Tạp chí Khoa Học Đại học Cần Thơ

 

9571776
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
7245
76416
26942
9571776

Liên hệ

BỘ MÔN SINH LÝ - SINH HÓA

Khoa Nông Nghiệp - Đại học Cần Thơ

Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, Tp Cần Thơ

Số điện thoại: 0292 3872 067

Email: bmslshknn@ctu.edu.vn