LÝ LỊCH KHOA HỌC

 

Họ và Tên: Lê Hồng Giang, Thạc sĩ

Giới tính: Nữ

Sinh ngày: 01/08/1983

Nơi sinh: Nhơn nghĩa - Phong Điền – TP. Cần Thơ

Đơn vị công tác: Bộ môn Sinh Lý - Sinh Hóa,

Khoa Nông Nghiệp, Trường Đại Học Cần Thơ.

Chức danh (kể cả chức vụ đảm nhiệm):

Giảng viên

Chuyên môn: Công nghệ sinh học

Địa chỉ nơi công tác: Khoa Nông Nghiệp, Trường Đại Học Cần Thơ - Đường 3 tháng 2, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ

Điện thoại & fax:

- Cơ quan: 0710.3872067

- Nhà riêng: 0710.3847115

- Mobile: 0936 665 094

- Fax: 0710.3830814

E-mail: lhgiang@ctu.edu.vn

Ngoại ngữ:

Tiếng Anh: Trình độ C, IELTS 6.0

Quá trình học tập:

Tên trường

Thời gian học

Chuyên ngành

Chứng chỉ và bằng cấp

Trường Đại Học Cần Thơ

2001-2005

Công nghệ sinh học

Cử nhân

Trường Đại Học Cần Thơ

2007-2010

Công nghệ sinh học

Thạc sĩ

 

Quá trình công tác:

Tên cơ quan

Thời gian

Chức vụ

Công việc

Bộ Môn Sinh Lý – Sinh Hóa, Khoa Nông Nghiệp & Sinh Học Ứng Dụng, Trường Đại Học Cần Thơ

2005 -2011

Nghiên cứu viên

Nghiên cứu lĩnh vực vực Sinh lý thực vật, Nuôi cấy mô và tế bào thực vật

Bộ Môn Sinh Lý – Sinh Hóa, Khoa Nông Nghiệp & Sinh Học Ứng Dụng, Trường Đại Học Cần Thơ

2011 – Nay

Giảng viên

Giảng dạy và nghiên cứu lĩnh vực Sinh lý thực vật, Nuôi cấy mô và tế bào thực vật

Các hoạt động nghiên cứu và dự án tham gia gần đây:

Đề tài

Nhà tài trợ

Nuôi cấy phôi dừa Dứa (Cocos nucifera L.)

Cấp Trường

Xây dựng mô hình sản xuất hoa và rau theo hướng công nghệ cao

Cấp Bộ

Ảnh hưởng của các loại vật chất dinh dưỡng trong môi trường nuôi cấy lên sự phát triển chồi Bí kỳ nam (Hydnophytum formicarum Jack.)

Cấp Trường

Xử lý tác nhân vật lý tạo đột biến in vitro cây cà chua (Lycopersicon esculentum L.)

Cấp Trường

Chọn lọc các dòng đậu nành (Glycine max (L.) Merrill) chống chịu mặn bằng phương pháp nuôi cấy mô

Cấp Trường

Tài liệu đã xuất bản và công trình nghiên cứu:

STT

Tên tác giả

Tên bài báo

Tạp chí, số, trang

Năm, nhà xuất bản

1

Lê Hồng Giang, Nguyễn Văn Trung, và Nguyễn Bảo Toàn

Vi nhân giống nhanh một số hoa cảnh mới

Tuyển tập công trình nghiên cứu khoa học – Khoa Nông Nghiệp & Sinh Học Ứng Dụng 2006, quyển 3, trang 215-223

2006, Đại học Cần Thơ

2

Huỳnh Thị Huế Trang, Lê Hồng Giang, và Nguyễn Bảo Toàn

Phục hồi giống hoa huệ trắng (Polianthes tuberosa Linn.) nhiễm bệnh chai bông bằng nuôi cấy phân sinh mô chồi

Hội nghị khoa học – Công nghệ sinh học thực vật trong công tác nhân giống và chọn tạo giống hoa, trang 141-152

2007, Nhà xuất bản Nông Nghiệp, TP. Hồ Chí Minh

3

Nguyễn Thị Kiều Tiên, Lê Hồng Giang, và Nguyễn Bảo Toàn

Hiệu quả của Benzyl adenin, Napthalene acetic acid và thành phần hữu cơ không xác định trên sự sinh trưởng của giống lan Aranda nuôi cấy in vitro

Tạp chí khoa học – Trường Đại học Cần Thơ, số 11b, trang 18-27

2009, Đại học Cần Thơ

4

Lê Hồng Giang và Nguyễn Bảo Toàn

Tạo mô sẹo và tái sinh chồi từ mô lá non cây Bí kỳ nam (Hydnophytum formicarum Jack.)

Tạp chí khoa học – Trường Đại học Cần Thơ, số 16a, trang 216-222

2010, Đại học Cần Thơ

5

Le Hong Giang, Nguyen Bao Toan, Vo Cong Thanh and Yutaka Hirata

Macapuno Coconut Plantation and Potential Development in Vietnam: Callus Induction and Structure Formation from Makapuno Coconut Plumule. Research Infrustructure of Green Biomass Application for Self-Sustaining Local Energy.

Proceedings of JSPS AA International Seminar, pp. 6-15

2010, Green Biomass Research Group, Graduate School of Agriculture at TUAT

6

Lê Hồng Giang

Sự tái sinh chồi từ rễ bất định có nguồn gốc từ mô lá non cây Bí kỳ nam (Hydnophytum formicarum Jack.

Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Công nghệ Tuổi trẻ Các Trường Đại học và Cao Đẳng khối Nông – Lâm – Ngư – Thủy Toàn quốc Lần  thứ V, trang 13-17

2011, Đại học Cần Thơ

7

Lê Hồng Giang và Nguyễn Bảo Toàn

Sự hình thành mô sẹo, phôi và cây con ở cây Mỏ quạ in vitro (Dischidia rafflesiana Wall.)

Tạp chí khoa học – Trường Đại học Cần Thơ, số 20a, trang 61-67

2011, Đại học Cần Thơ

8

Nguyễn Bảo Toàn và Lê Hồng Giang

Sự cảm ứng mầm bên và tạo cụm chồi cây Nắp bình (Nepenthes mirabilis)

Tạp chí khoa học – Trường Đại học Cần Thơ, số 20a, trang 84-91

2011, Đại học Cần Thơ


9

Lê Hồng Giang và Nguyễn Bảo Toàn

Hiệu quả của môi trường nuôi cấy trên sự tạo chồi và rễ cây Bí kỳ nam (Hydnophytum formicarum Jack.)

Kỷ yếu Hội nghị khoa học CAAB 2012 – Phát triển nông nghiệp bền vững, trang 213-220

2012, Nhà xuất bản Nông Nghiệp

10

Lê Hồng Giang và Nguyễn Bảo Toàn

Hiệu quả của chitosan lên sự sinh trưởng của cụm chồi và cây con lan hồ điệp (Phalaenopsis sp.) in vitro

Tạp chí khoa học – Trường Đại học Cần Thơ, số 24a, trang 88-95

2012, Đại học Cần Thơ

11

Lê Hồng Giang và Đặng Thị Thúy Vân

Hiệu quả của Benzyl Adenine (BA) và   Naphthalene acetic acid (NAA) trên sự tạo mô sẹo và tái sinh chồi ở cây cà chua (Lycopersicon esculentum L.)

Tạp chí khoa học – Trường Đại học Cần Thơ, số 31b, trang 32-38

2014, Đại học Cần Thơ

9572187
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
7656
76827
27353
9572187

Liên hệ

BỘ MÔN SINH LÝ - SINH HÓA

Khoa Nông Nghiệp - Đại học Cần Thơ

Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, Tp Cần Thơ

Số điện thoại: 0292 3872 067

Email: bmslshknn@ctu.edu.vn