LÝ LỊCH KHOA HỌC

 

  

Họ và tên: PHẠM THỊ PHƯƠNG THẢO

Giới tính: Nữ

Năm sinh: 02-7-1981

Học vị: Tiến sĩ

Đơn vị  công tác: Khoa Nông nghiệp - Trường ĐHCT

Địa chỉ liên lạc: Khu II - Đại học Cần Thơ, Đường 3/2, P. Xuân Khánh,

Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Điện thoại: +84 293 3 872067       Di động: 0918 998 798

E-mail:  ptpthao@ctu.edu.vn


     I. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

 • Tiến sĩ: Tốt nghiệp Tiến sĩ Khoa học Cây trồng (Crop Science) năm 2009 tại Đại học Cần Thơ, Việt Nam.
 • Thạc sĩ: Tốt nghiệp Thạc sĩ Khoa học Cây trồng năm 2009 tại Đại học Cần Thơ, Việt Nam.
 • Đại học: Kỹ sư Trồng Trọt năm 2004 tại Đại học Cần Thơ.
 • Đại học: Cử nhân Anh Văn năm 2011 tại Đại học Cần Thơ.

    II. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm trách

2004-2006

Bộ môn Khoa học Cây trồng, Khoa Nông nghiệp và Sinh học Ứng dụng, ĐH Cần Thơ.

Nghiên cứu viên

2006-2007

Bộ môn Khoa học Cây trồng, Khoa Nông nghiệp và Sinh học Ứng dụng, ĐH Cần Thơ.

Nghiên cứu viên

Phó Bí thư Đoàn khoa

UV.BCH Đoàn trường

2007-2010

Bộ môn Sinh lý Sinh hóa, Khoa Nông nghiệp và Sinh học Ứng dụng, ĐH Cần Thơ

Nghiên cứu viên

8/2010 đến 12/2013

Bộ môn Sinh lý Sinh hóa, Khoa Nông nghiệp và Sinh học Ứng dụng, ĐH Cần Thơ.

- Giảng viên; Thư ký Bộ môn

-Hướng dẫn và phụ hướng dẫn luận văn Thạc sĩ, đại học.

- Nghiên cứu và thực hiện các đề tài về sinh lý và bảo quản nông sản sau thu hoạch.

Từ tháng 12/2013 đến 02/2020

Bộ môn Sinh lý Sinh hóa, Khoa Nông nghiệp và Sinh học Ứng dụng, ĐH Cần Thơ.

- Giảng viên.

- Trưởng phòng thí nghiệm Sinh lý thực vật (đến tháng 12/2014); chi ủy viên (đến tháng 6/2017); Phó Bí thư Chi bộ (từ tháng 6 năm 2017); thư ký Bộ môn (đến tháng 12/2019)

-Hướng dẫn và phụ hướng dẫn luận văn Thạc sĩ, đại học.

- Nghiên cứu và thực hiện các đề tài bảo quản sau thu hoạch, ngoài đồng.

- Học nghiên cứu sinh Khoa học Cây trồng (đến tháng 6/2018).

Từ 02/2020 đến nay

 

- Giảng viên chính.

- Phó Bí thư Chi bộ.

    III. GIẢNG DẠY

    Môn học giảng dạy:

 1. Đại học:
 • Sinh lý thực vật
 • Thực tập Sinh lý Thực vật
 • Sinh lý sau thu hoạch
 • Công nghệ sau thu hoạch rau hoa quả và cảnh quan
 • Thực tập Chất điều hòa sinh trưởng thực vật
 • Kỹ thuật cắm hoa và trình bày mâm trái cây
 1. Sau đại học:

   IV. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC:

    a) Sách tham khảo:

 • Giáo trình: Bảo quản sau thu hoạch và nghệ thuật cắm hoa (năm 2015)

    b) Bài báo chọn lựa:

Tên tác giả

Tên bài báo khoa học

Tên tạp chí,

kỷ yếu

Tập tạp chí

Trang

Năm

xuất bản

Phạm Thị Phương Thảo và Lê Văn Hòa

Ảnh hưởng của một số dưỡng chất đa vi lượng và số lần phun trước thu hoạch đến trọng lượng và phẩm chất trái quýt Hồng (Citrus reticulata Blanco.)

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ.

 

200-209

2009

Phạm Thị Phương Thảo và Lê Văn Hòa

Ảnh hưởng của một số dưỡng chất đa vi lượng và số lần xử lý trước thu hoạch lên phẩm chất và thành phần vách tế bào trái quýt Hồng (Citrus reticulata Blanco.)

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ

16a

188-198

2010

Lê Văn Hòa, Lê Huyền Trang và Phạm Thị Phương Thảo

Hiệu quả của việc xử lý GA3 VÀ CaCl2đơn chất hay kết hợp với ethephon trước thu hoạch đến phẩm chất trái quýt (Citrus reticulata)

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ

24a

117-1225

2012

Phạm Thị Phương Thảo, Lâm Danh Lê Quyền, Lê Văn Hòa và Nguyễn Hoàng Sơn

Ảnh hưởng của điều kiện xử lý và bao gói đến chất lượng và thời gian tồn trữ trái bòn bon (Lansium domesticum Corr.) sau thu hoạch.

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ số chuyên đề Nông nghiệp.

 

16-27

2014

Phạm Thị Phương Thảo, Lê Văn Hòa, Lê Phước Thạnh, Huỳnh Thị Tuyền

Ảnh hưởng của bao trái trước thu hoạch đến trọng lượng và chất lượng trái bòn bon (Lansium domesticum Corr.) khi thu hoạch tại Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ số chuyên đề Nông nghiệp.

39

99-110

2015

Phạm Thị Phương Thảo, Lê Văn Hòa, Phạm Phước Nhẫn, Lê Thị Hoàng Yến, Vương Ngọc Đăng Khoa, Phan Hữu Nghĩa, Đỗ Hữu Thông và Phạm Thị Hoàng Ái

Ảnh hưởng của việc bổ sung silic và calcium qua lá đến năng suất và chất lượng củ khoai lang tím Nhật (Ipomoea batatas (L.) Lam.)

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, số chuyên đề Nông nghiệp.

V.4

109-118

2016

Phạm Thị Phương Thảo, Lê Văn Hòa, Phạm Phước Nhẫn, Phan Hữu Nghĩa, Lê Thị Hoàng Yến và Trần Thị Tuyết Trinh

Ảnh hưởng mật độ trồng và bổ sung canxi, silic đến năng suất và chất lượng khoai lang tím (Ipomoea batatas (L.) Lam.)

Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam.

V.6

59-64

2017

Phạm Thị Phương Thảo, Lê Văn Hòa, Phạm Phước Nhẫn, Lê Thị Hoàng Yến, Trần Nguyễn và Lê Kim Ngân

Ảnh hưởng của hexaconazole đến sinh trưởng, năng suất và chất lượng khoai lang tím Nhật (Ipomoea batatas (L.) Lam.)

Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam.

V. 2

 42-46

2017

Pham Thi Phuong Thao, Le Van Hoa, Pham Phuoc Nhan, Le Thi Hoang Yen, Phan Huu Nghia and Mai Kim Yen

Effect of harvest time on the yield and quality  of three purple sweet potatoes grown in Vinh Long province

Proceedings of the 15th Asean Conference on Food Science and Technology, Ho Chi Minh City, Viet Nam. Section 8: Post-harvest and Food Preservation.

ISBN 978-99976-718-1-3

S.8

113-119

2017

Pham Thi Phuong Thao, Le Van Hoa, Pham Phuoc Nhan, Le Thi Hoang Yen, Phan Huu Nghia and Tran Nguyen

Effect of hexaconazole on three purple sweet potato varieties in the Mekong Delta

Book of Proceedings of the VIII international Scientific Agricultural Symposium, Jahorina, Bosnia and Herzegovina.

Science & Technics Publishing House

 

936-942

2017

P.T.P. Thảo, L.V. Hòa, Lê Thị Muội, Nguyễn Thị Kim Ngân

Ảnh hưởng của naphthalene acetic acid (NAA) đến chất lượng cành giâm cây bông trang đỏ (Ixora chinensis L.) và cây dâm bụt kép hồng (Hibiscus rosa-sinensis L.)

Tạp chí Nông nghiệp & PTNT, số chuyên đề: SLTV ứng dụng trong NN CNC (12/2017). Bộ Nông nghiệp & PTNT

 

95-100

2017

Phạm Thị Phương Thảo, Lê Văn Hòa, Phan Hữu Nghĩa, Lê Thị Hoàng Yến Trà Võ Quốc Lâm, Hà Thị Như Ngọc và Lê Anh Duy

Ảnh hưởng của liều lượng bón kali đến năng suất và chất lượng hai giống khoai lang tím (Ipomoea batatas (L.) Lam.) tại huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long

Kỷ yếu Hội thảo KH Sinh lý thực vật toàn quốc "SLTV ứng dụng trong NN CNC" (Lần 2, 2017). TP. HCM.

 

100-108

2017

Phạm Thị Phương Thảo, Lê Văn Hòa và Nguyễn Thị Hồng Nhung

Ảnh hưởng của của việc xử lý đường sucrose, GA3 và một số hóa chất đến chất lượng và thời gian cắm bình hoa huệ trắng (Polianthes tuberosa L.) cắt cành

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ.

54

173-181.

2018

Phạm Thị Phương Thảo, Lê Văn Hòa, Phan Hữu Nghĩa, Lê Thị Hoàng Yến, Lương Thanh Thùy Như, Cam Mỹ Yến

Hiệu quả của xử lý nấm đối kháng Trichoderma spp. và kẽm đến đặc tính sinh trưởng, năng suất và phẩm chất của ba giống khoai lang tím

Tạp chí KH Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam, số 2 (87)

 

117-122

2018

Phạm Thị Phương Thảo, Lê Văn Hòa,  Lê Thị Hoàng Yến và Thạch Huyền Linh

Ảnh hưởng của giá thể trồng chậu, mật độ và ức chế sinh trưởng đến năng suất và hàm lượng anthocyanin của ba giống khoai lang tím.

Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam.

V.4

68-75

2019

Phạm Thị Phương Thảo, Nguyễn Thị Kiều Mi, Bùi Thiện Quang và Lê Văn Hòa

Ảnh hưởng
của NAA và BA phun qua lá đến sinh trưởng và chất lượng hoa hồng Tường vi (Rosa sp.) trồng
chậu

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ.

56(2B)

94-99

2020

Nguyễn Thị Lan Anh Thư, Lê Văn Hòa và Phạm Thị Phương Thảo

Ảnh hưởng của kỹ thuật cắt dây tại thời điểm 50 ngày sau khi trồng đến đặc tính sinh trưởng, năng suất và chất lượng của ba giống khoai lang tím (Ipomoea batatas (L.) Lam.)

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ.

56

182-190

2020

 

     c) Đề tài/Dự án chính đã tham gia:

TT

Tên đề tài / Dự án nghiên cứu

Năm bắt đầu và hoàn thành

Cấp quản lý/ Tổ chức tài trợ

 

Trách nhiệm

 

Bảo quản tươi và kéo dài thời gian  tồn trữ các trái cam Mật, cam Sành, cam Xoàn, quít Đường và bưởi Năm Roi tại Hậu Giang.

2010

Tỉnh Hậu Giang

Thành viên

 

Duy trì phẩm chất và kéo dài thời gian tồn trữ trái chôm chôm (Nephelium lappaceum L.) sau thu hoạch theo hướng an toàn sinh học

2010-2011

Trường ĐH Cần Thơ

Chủ nhiệm

 

Điều khiển trổ hoa và nâng cao phẩm chất Mận (Syzygium samararangense (Blume) Merr. & L. M. Perry)

2011

Thành phố Cần Thơ

Thành viên

 

Điều tra tình hình trồng cây ăn trái tại các vườn chuyên canh ở Sóc Trăng

2012

Tỉnh Sóc Trăng

Chủ nhiệm

 

Nghiên cứu dung dịch dinh dưỡng và điều kiện tồn trữ sau thu hoạch thích hợp giúp bảo quản hoa lan Dendrobium sonia cắt cành tại Thành phố Cần Thơ

2012-2013

Trường, đề tài sinh viên TSV2012

Hướng dẫn

 

Hạn chế nấm bồ hóng trên vỏ trái và nghiên cứu điều kiện bảo quản thích hợp trái bòn bon (Lansium domesticum Corr.).

2013-2014

Trường ĐH Cần Thơ

Chủ nhiệm

 

Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật nâng cao năng suất và hàm lượng anthocyanin của giống khoai lang tím trồng ởĐồng bằng sông Cửu Long.

2015-2016

Bộ

Thành viên

8.      

Nghiên cứu biện pháp làm hoa khô và trang trí một số sản phẩm hoa khô.

2015

Trường, đề tài sinh viênTSV2015-47

Hướng dẫn

 

Nghiên cứu hiệu quả của việc bổ sung silic và calcium đến năng suất và chất lượng củ khoai lang tím Nhật (Ipomoea batatas L.)

2015-2016

Trường ĐH Cần Thơ

Chủ nhiệm

 

Nghiên cứu ảnh hưởng của hexaconazole đến sinh trưởng, năng suất và chất lượng củ của một số giống khoai lang tím (Ipomoea batatas (L.) Lam)

2016-2017

Trường ĐH Cần Thơ

Chủ nhiệm

11.   

Nghiên cứu ảnh hưởng mật độ trồng, hiệu quả của việc bổ sung phân silic và calcium đến năng suất và chất lượng củ khoai lang tím (Ipomoea batatas L.) tại huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng

2015-2016

Tỉnh Sóc Trăng

Chủ nhiệm

12.   

Nghiên cứu ảnh hưởng của hexaconazole đến sinh trưởng, năng suất và chất lượng củ của một số giống khoai lang tím (Ipomoea batatas (L.) Lam)

2016-2017

Trường ĐH Cần Thơ

Chủ nhiệm

13.   

Nghiên cứu dung dịch dinh dưỡng thích hợp giúp bảo quản hoa huệ (Polianthes tuberosa L.) và hoa đồng tiền (Gerbera jamesonii) cắt cành.

2017

Trường, đề tài sinh viênTSV2017-76

Hướng dẫn

14.   

Hiệu quả của xử lý nấm đối kháng Trichoderma spp. trên dây và bổ sung kẽm qua lá đến sinh trưởng, năng suất và phẩm chất của khoai lang tím (Ipomoea batatas (L.) Lam.).

2017-2018

Trường ĐH Cần Thơ

Chủ nhiệm

15.   

Nghiên cứu quy trình giâm cành và chiết cành hoa hồngPhápvà hoa hồng Tường vi(Rosa sp.)

2018

Trường, đề tài sinh viênTSV2018-90

Hướng dẫn

16.   

Nghiên cứu ảnh hưởng của giá thể, mật độ dây giống và phương pháp ức chế sinh trưởng đến năng suất và chất lượng củ một số giống khoai lang tím (Ipomoea batatas (L.) Lam.) được tuyển chọn

2018-2019

Trường ĐH Cần Thơ

Chủ nhiệm

17.   

Ảnh hưởng của chế độ nước tưới và phân bón đến sự ra hoa của xương rồng Gymnocalycilium sp.

2018

Trường, đề tài sinh viênTSV2019-97

Hướng dẫn

18.   

Nghiên cứu quy trình xử lý ra hoa và duy trì chất lượng hoa hồng Tường Vi và hoa hồng Nhung trồng chậu

2019-2020

Trường ĐH Cần Thơ

Chủ nhiệm

19.   

Nghiên cứu sản phẩm duy trì chất lượng hoa và kiểng lá cắt cành sau thu hoạch ở dạng bột và dung dịch

2020

Trường, đề tài sinh viênTSV2020-105

Hướng dẫn

20.   

Nghiên cứu biện pháp xử lý hình thành củ khoai lang tím HL491 (Ipomoea batatas (L.) Lam.) theo hướng an toàn

2020-2021

Trường ĐH Cần Thơ

Chủ nhiệm

     V. HƯỚNG NGHIÊN CỨU CHÍNH

 • Các nghiên cứu về sinh lý thực vật, canh tác thủy canh, kỹ thuật trồng và canh tác cây trồng.
 • Các nghiên cứu về sinh lý sau thu hoạch và bảo quản sau thu hoạch rau hoa quả.

 

  

9570724
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
6193
75364
25890
9570724

Liên hệ

BỘ MÔN SINH LÝ - SINH HÓA

Khoa Nông Nghiệp - Đại học Cần Thơ

Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, Tp Cần Thơ

Số điện thoại: 0292 3872 067

Email: bmslshknn@ctu.edu.vn