LÝ LỊCH KHOA HỌC
  

Họ và Tên:  PHAN THỊ BÍCH TRÂM, Ph.D.  

Giới tính: Nữ

Nơi sinh: Đà nẵng

Đơn vị công tác: Bộ môn Sinh Lý - Sinh Hóa, Khoa Nông Nghiệp & Sinh Học Ứng Dụng, Trường Đại Học Cần Thơ.

Chức danh (kể cả chức vụ đảm nhiệm):

    - Giảng viên chínhChuyên môn: Hóa Sinh Học

Điện thọai & fax:

    - Cơ quan: 0710.3831530 (8326) 

    - Di động: 091.8889075

    - Fax: 0710.3833551

E-mail:   ptbtram@ctu.edu.vn 

Ngoại ngữ: Tiếng Anh (trình độ C)

Quá trình học tập: 

Tên trường

Thời gian học

Chuyên ngành

Chứng chỉ và bằng cấp

Đại Học Cần Thơ

1987-1990

Sư Phạm Hóa Học

Cử Nhân 

Đại học Khoa Học Tự Nhiên TP.Hồ Chí Minh
 

1996-1999
 

Hóa sinh học
 

Thạc Sĩ
 

Đại học Khoa Học Tự Nhiên TP.Hồ Chí Minh

2005-2009

Hóa sinh học

Tiến Sĩ

Quá trình công tác:

Tên cơ quan

Thời gian

Chức vụ

Công việc

Khoa Hóa Sinh-ĐH Cần Thơ

1990-1996

Giảng viên

Giảng dạy môn Hóa Sinh

Khoa Nông nghiệp &SHƯD- ĐH Cần Thơ

1996 đến nay

Giảng viên

Giảng dạy môn Hóa Sinh

Các hoạt động chuyên môn đã thực hiện

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm trách

1990-1996

Khoa Hóa Sinh- Đại Học Cần Thơ

Giảng dạy môn Hóa Sinh

1996/1999

Trường Đại học Khoa Học Tự Nhiên TP.Hồ Chí Minh

Học Cao Học chuyên ngành Hóa Sinh học

2/2001 -5/2001

Tu nghiệp tại Đại Học Leuven – Bỉ

Phân tích dụng cụ Hóa học

2005-2010

Trường Đại học Khoa Học Tự Nhiên TP.Hồ Chí Minh

Nghiên cứu sinh chuyên ngành Hóa Sinh học

  Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện

TT

Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực ứng dụng

Năm hoàn thành

Đề tài cấp

(Cơ sở, bộ ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Khảo sát hàm lượng Chitin, N-acetyl glucozamin và một số chỉ tiêu khác trong quá trình ủ vỏ đầu tôm phế thải

2003

Trường

Tham gia

2

Chiết tách, tinh sạch và khảo sát các đặc tính của enzyme protease trùn quế

2009

Cấp Bộ

Chủ trì

3

Nghiên cứu bột đạm thủy phân từ trùn quế (Perionyx excavatus) nuôi ấu trùng tôm sú và làm môi trường nuôi cấy vi sinh vật

2012

Cấp Bộ

Chủ trì

4

Khảo sát khả năng chống oxy hóa trên hailoài trùn đất Perionyx Excavatus và Lampito mauritii

2014

Cấp Trường

Chủ trì

 Sách và giáo trình xuất bản

TT

Tên sách

Nhà xuất bản

Năm xuất bản

Tác giả

Đồng tác giả

1

Giáo trình Thực tập Sinh Hóa

Đại Học Cần Thơ

2005

 

+

 Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố

 1. Phan Thị Bích Trâm, Nguyễn Văn Bá; Nghiên cứu về mycotoxin (aflatoxin) trong bắp tồn trữ. Số 2.Tr 108-115 (2004). Tạp Chí Khoa học Đại Học Cần Thơ
 2. Phan Thị Bích Trâm, Phạm Thu Cúc.Nghiên cứu xử lý vỏ đầu tôm với rỉ đường và enzyme dùng làm thức ăn cho gia súc, gia cầm Số 2.Tr 116-121 (2004). Tạp Chí Khoa học Đại Học Cần Thơ
 3. Dương Thị Hương Giang, Nguyễn Thị Xuân Dung, Phan Thị Bích Trâm.Nghiên cứu sử dụng papain thô từ nhựa đu đủ để thủy phân protein trong bánh dầu đậu nành. Số 5.Tr 115-122 (2006).Tạp Chí Khoa học Đại Học Cần Thơ
 4. Phan Thị Bích Trâm, Trương Thùy Trang, Dương Thị Hương Giang.Tinh sạch và khảo sát đặc điểm protease từ trùn quắn (Phertima Posthuma). Số 5.Tr 158-167 (2007). Tạp Chí Khoa học Đại Học Cần Thơ.
 5. Phan Thị Bích Trâm, Dương Thị Hương Giang, Hà Thanh Toàn, Phạm Thị Ánh Hồng.Tinh sạch và khảo sát đặc điểm của các serin protease từ trùn quế (Perionyx excavatus). Số 5 (3) Tr 345-354. (2007). Tạp chí Công Nghệ Sinh Học.
 6. Phan Thị Bích Trâm, Phạm Thị Quỳnh Trâm, Hà Thanh Tòan, Phạm Thị Ánh Hồng. Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất tạo đạm amin của quá trình tự phân giải trùn quế (Perionyx excavatus). Số 4. Tr 53-56 (2008). Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn.
 7. Phan Thị Bích Trâm , Phạm Thị Quỳnh Trâm, Dương Thị Hương Giang, Hà Thanh Toàn.Nghiên cứu sử dụng bột đạm từ trùn quế làm thức ăn cho hậu ấu trùng tôm sú (Panaeus monodon) Số 11.Tr 9-17 (2009).Tạp Chí Khoa học Đại Học Cần Thơ
 8. Phan Thi Bich Tram, Pham Thi Quynh Tram, Ha Thanh Toan. Study on the effect of free amin groups content from earthworm autolysis as quality protein resources. Proceedings: p.223-227 (2010) . Agriculture Publishing House
 9. Phan Thị Bích Trâm, Nguyễn Thị Xuân Dung.Nghiên cứu sử dụng bột đạm từ trùn quế làm môi trường nuôi cấy vi sinh vật Số 2+3. Tr 143-147 (2011). Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn.
 10. Tram Thi Bich Phan, Tien Duy Ta, Dung Thi Xuan Nguyen, Lambertus AM Den Broek, Giang Thi Huong Duong. Purification and characterization of novel fibrinolytic proteases as potential antithrombotic agents from earthwormPerionyx excavatus. 2011. AMP Express. Springer.
 11. Khảo sát một số biến đổi sinh hóa và đặc tính amylase trích từ lúa (Oryza sativa.L) nẩy mầm. Chuyên đề phát triển nông nghiệp bền vững. Tr 19-26 (Tháng 11.2012). Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn.
 12. Tinh sạch và khảo sát đặc điểm của enzyme phytase từAspergillus NigerPE1. Hội Nghị Khoa Học Công nghệ Sinh Học toàn quốc 2013. Tạp chí Công nghệ Sinh Học
9570738
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
6207
75378
25904
9570738

Liên hệ

BỘ MÔN SINH LÝ - SINH HÓA

Khoa Nông Nghiệp - Đại học Cần Thơ

Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, Tp Cần Thơ

Số điện thoại: 0292 3872 067

Email: bmslshknn@ctu.edu.vn