CTU          English

I. Mẫu đơn xác nhận

1.1 Mẫu đơn xác nhận là sinh viên đang học

1.2 Mẫu đơn xác nhận là sinh viên để tạm hoãn nghĩa vụ quân sự

1.3 Mẫu đơn xác nhận có hoàn cảnh khó khăn

1.4 Mẫu đơn xác nhận có hộ khẩu thường trú tại địa phương

1.5 Mẫu đơn xác nhận đã học xong chương trình_bổ sung hồ sơ xin việc

1.6 Giấy xác nhận vay vốn

II. Mẫu đơn liên quan đến ngành học, học phần (môn học)

2.1 Mẫu đơn xin không tính điểm học phần vào trung bình tích luỹ

2.2 Mẫu đơn miễn học phần_Ngoại ngữ, Tin học, GDQP, GDTC

2.3 Đơn xin mở thêm nhóm học phần

2.4 Đơn xin xét học phần tương đương

2.5 Đơn đề nghị xét miễn và công nhận điểm học phần_Bảo lưu điểm

2.6 Đơn xin gia nhập nhóm học phần

2.7 Mẫu đơn đề nghị rút học phần

2.8 Mẫu đơn xin điểm I

2.9 Nhập điểm I

2.10 Mẫu đơn xin chấm phúc khảo học phần

2.11 Đơn đề nghị xác nhận quy đổi điểm học tập học kỳ theo thang 10

III. Mẫu đơn liên quan đến thôi học, tạm thôi học, học lại, chuyển trường

3.1 Mẫu đơn xin tạm thôi học_lý do hoàn cảnh khó khăn và lý do khác

3.2 Mẫu đơn xin tạm thôi học_lý do điều trị bệnh

3.3 Mẫu đơn xin thôi học_lý do bệnh, hoàn cảnh gia đình

3.4 Mẫu đơn xin thôi học_lý do dự thi tuyển sinh

3.5 Mẫu đơn xin học lại_lý do hòan cảnh khó khăn và lý do khác

3.6 Mẫu đơn xin học lại_lý do bệnh

3.7 Mẫu đơn xin học lại_lý do bị đình chỉ học tập có thời hạn

3.8 Mẫu đơn xin chuyển trường

IV. Mẫu đơn liên quan đến tốt nghiệp, giấy chứng nhận

4.1 Mẫu phiếu thông tin sinh viên tốt nghiệp

4.2 Mẫu đơn xin cấp giấy chứng nhận tương đương trình độ A-Anh văn

4.3 Mẫu đơn xin cấp chứng chỉ giáo dục thể chất

4.4 Mẫu thanh toán ra trường (tập thể)

4.5 Mẫu thanh toán ra trường (cá nhân)

4.6 Đơn đề nghị cấp bản sao bằng tốt nghiệp

4.7 Mẫu đơn xác nhận đã tốt nghiệp

4.8 Mẫu đơn xin xác nhận đã hoàn thành chương trình đào tạo

V. Mẫu đơn liên quan đến học bổng, học phí, trợ cấp

5.1 Mẫu đơn xin gia hạn học phí

5.2 Mẫu đơn xin miễn giảm học phí

5.3 Mẫu đơn xin cấp học bổng

5.4 Mẫu đơn xin trợ cấp khó khăn đột xuất

5.5 Mẫu giấy cam kết trả nợ ngân hàng

5.6 Mẫu đơn xin xét duyệt thành tích nâng cao trình độ ngoại ngữ

5.7 Mẫu đơn xin xét trợ cấp xã hội

VI. Mẫu khác liên quan đến Luận văn tốt nghiệp

6.1 Mẫu giấy đề nghị mượn phòng báo cáo

6.2 Mẫu xác nhận công ty thực tập -LVTN

       Seminar                      Email     

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
 
TRƯỜNG NÔNG NGHIỆP - ĐẠI HỌC CẦN THƠ
- Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 0292 3831166 - 0292 3830985
Email: tnn@ctu.edu.vn;   Facebook
        College of Agriculture, Can Tho University 
          Campus II, 3/2 street, Ninh Kieu district, Can Tho city, Viet Nam 
          Email: tnn@ctu.edu.vn; Tel: +84 292 3831166; Tel: +84 292 3830814
Email: tnn@ctu.edu.vn;   Facebook