TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

           

             KHOA NÔNG NGHIỆP                                  

English

                       Email 

  Thông báo SV có nhu cầu nộp chứng chỉ, tương đương, bảo lưu điểm,.... từ nay đến 8/1/2021SV nộp chứng chỉ, tương đương, bảo lưu điểm,.... cho đơn vị.

 - Hạn gửi điểm I đến ngày 18/1/2021

- chấp nhận điểm M cho anh văn: phải A2 trở lên, không chấp nhận A1. TOEIC phải 400 điểm trở lên
- Thời gian nhập điểm M và tương đương đến ngày 14/1/2021.
 

View all

KHOA NÔNG NGHIỆP
Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
+84.0292 3831166 - Fax: +84.0292 3830814
Email: knnghiep@ctu.edu.vn