CTU          English

 •  Xem chi tiết: 
   Trợ lý giáo vụ xin gửi quý Thầy (Cô) một số nội dung về việc tổ chức thi và nộp kết quả đánh giá học phần học kỳ 1, năm học 2022-2023 như sau:
  Đề thi, đáp án: phải có chữ ký của lãnh đạo Khoa (đính kèm mẫu)
  Lịch thi: tất cả các học phần mở trong học kỳ 1, 2022-2023 đều phải đăng ký lịch thi theo quy định của Trường và theo yêu cầu của đoàn thanh tra thi ở các học kỳ trước (mẫu đính kèm): giảng viên gửi đăng ký lịch thi về cho Quang Dũng trước ngày thi ít nhất 10 ngày (theo quy chế học vụ Trường phải công bố lịch thi cho sinh viên biết trước 1 tuần)
  Thời hạn nhập điểm:
    + Đối với các học phần thuộc TKB của khóa 47 trở về trước: 18/12/2022
    + Đối với các học phần thuộc TKB của khóa 48: 25/12/2022
  Nộp kết quả đánh giá học phần cho Quang Dũng (VPT):
    + Bảng điểm in (2 bản): 31/12/2022
    + Hồ sơ thi (bài thi, các bảng điểm giữa kỳ + cuối kỳ + đồ án + chuyên cần,...): 10/01/2022
  Thời gian bắt đầu học kỳ 2, 2020-2023: 26/12/2022

View all

       Seminar                      Email     

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
 
TRƯỜNG NÔNG NGHIỆP - ĐẠI HỌC CẦN THƠ
- Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 0292 3831166 - 0292 3830985
Email: tnn@ctu.edu.vn;   Facebook
        College of Agriculture, Can Tho University 
          Campus II, 3/2 street, Ninh Kieu district, Can Tho city, Viet Nam 
          Email: tnn@ctu.edu.vn; Tel: +84 292 3831166; Tel: +84 292 3830814
Email: tnn@ctu.edu.vn;   Facebook