CTU       English

Theo Thông tin nhận được ngày 09/05/2022 của Ban Điều hành học bổng Vallet - Khu vực phía Nam  về Chương trình học bổng Vallet nărn 2022 dành cho sinh viên Đại học ,học viên Sau đại học và Nghiên Cứu sinh như sau:

Xem chi tiết thông báo

View all

       Seminar                      Email     

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
  TRƯỜNG NÔNG NGHIỆP - ĐẠI HỌC CẦN THƠ
- Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.   
Điện thoại: +84 0292 3831166 - +84 0292 3830985.
Email: tnn@ctu.edu.vn;   Facebook