KHOA NÔNG NGHIỆP

 

English

       Email   

   Theo tinh thần Thông báo của quỹ hỗ trợ Tài năng Lương Văn Can về việc triển khai chương trình học bổng trong nước cho năm học 2018 - 2019

 

View all

KHOA NÔNG NGHIỆP
Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
+84.0292 3831166 - Fax: +84.0292 3830814
Email: knnghiep@ctu.edu.vn