KHOA NÔNG NGHIỆP

 

English

Hội nghị Khoa học Nông nghiệp Quốc tế lần 2

“Nông nghiệp sáng tạo cho phát triển bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu"

The Second International Conference on Agricultural Sciences (ICAS)

“Innovative agriculture for sustainable development adapting to climate change”

 5-6 June 2020, Can Tho, Vietnam

                                                                                                                                                                              Xem thông báo số 1        English      http://icas.ctu.edu.vn  

                                

    Thông báo tuyển ứng viên cho học bổng MEXT- ASCOJA năm 2020 như trong File đính kèm. Như mọi năm, năm nay JAV được tiến cử 2 ứng viên học bổng sau đại học và 1 ứng viên học bổng đại học.    Hai đường link dưới đây là thông tin về học bổng (bằng tiếng Nhật và tiếng Việt).
Học bổng MEXT- ASCOJA là học bổng của Chính phủ Nhật Bản (Bộ Khoa học- Giáo dục Nhật- MEXT), được giới thiệu đến ĐSQ Nhật Bản theo ngạch của
CLB Cựu lưu học sinh VN tại Nhật Bản. Vì vậy, các điều kiện về họcbổng giống như với học bổng MEXT thông thường, tuy nhiên cần có thêm một số điều kiện từ phía JAV, ASJA và ASCOJA. Các ứng viên cần đọc kỹthông báo của JAV và hướng dẫn trong đường link của MEXT.
LINK

【日本語】
https://www.vn.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
 tiếng Việt
https://www.vn.emb-japan.go.jp/itprtop_vi/index.html

 Xem chi tiết thông báo

 

 

View all

KHOA NÔNG NGHIỆP
Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
+84.0292 3831166 - Fax: +84.0292 3830814
Email: knnghiep@ctu.edu.vn