TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

           

             KHOA NÔNG NGHIỆP                                  

English

                                                                                                                                                                                   Email   

(4/01/2018) Thông báo chương trình Học bổng Thạc sĩ chuyên nghiệp về chính sách phát triển và thực tiễn (DPP)

Thông báo chương trình Học bổng Thạc sĩ chuyên nghiệp về chính sách phát triển và thực tiễn (DPP) Năm 2018 - 2019 đã bắt đầu nhận hồ sơ đăng ký trực tuyến tại http://dpp.graduateinstitute.ch/home.html

Xem chi tiết chương trình

View all

KHOA NÔNG NGHIỆP
Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
+84.0292 3831166 - Fax: +84.0292 3830814
Email: knnghiep@ctu.edu.vn