TRẠI NGHIÊN CỨU & THỰC NGHIỆM NÔNG NGHIỆP

 

DANH SÁCH CÁN BỘ

TRẠI NGHIÊN CỨU & THỰC NGHIỆM NÔNG NGHIỆP

1

Nguyễn Huy Tài

1774

TrưởngTrại

0972595065

nhtai@ctu.edu.vn

2

Trần Văn Chảnh

2031

Kỹ thuật viên

0932.901706

 

3

Phạm Thị Ngọc Dưỡng

2032

Nhân viên phục vụ

Tổ trưởng Công đoàn

0979.993211

ptnduong@ctu.edu.vn

4

Nguyễn Ngọc Toàn

2033

Nhân viên phục vụ

0126.8086983

 

5

DươngTrường Giang

9538

Bảo vệ

0164.8944034

 

 

KHOA NÔNG NGHIỆP
Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
+84.0292 3831166 - Fax: +84.0292 3830814
Email: knnghiep@ctu.edu.vn