TRẠI NGHIÊN CỨU & THỰC NGHIỆM NÔNG NGHIỆP

 

  1. Giới thiệu

Trại nghiên cứu và Thực nghiệm Nông nghiệp (Trại NC&TNNN) được thành lập vào ngày 12 tháng 9 năm 2007 theo quyết định số 1651/QĐ-ĐHCT Ngày 12-09-2007 trên cơ sở sáp nhập Trại thực nghiệm Giống cây trồng thuộc Bộ môn Khoa học Cây trồng, Trại Thực nghiệm Thú y thuộc Bộ môn Thú y và một phần của Trại Chăn nuôi thuộc Bộ môn Chăn nuôi. Khi nhận bàn giao tổng diện tích trại khoảng 4 ha bao gồm 2 cơ sở: Vườn quả cũ và Trại trẻ mồ côi. Sauk hi nhận bàn giao Trại kết hợp với Ban chủ nhiệm khoa Nông nghiệp và SHƯD quy hoạch lại diện tích giáp ranh với Khoa NN & SHƯD để phân lại cho các bộ môn trong khoa có đất làm thí nghiệm và thực tập giảng dạy. Trại chỉ quản lý các khu vườn tiêu bản và vườn cây ăn trái để sinh viên vào thực tập môn học và làm đề tài tốt nghiệp.

  1. Mục đích phát triển trại từ nay đến 2017 và định hướng đến năm 2020

- Xây dựng các mô hình  sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ cao

- Xây dựng nơi thực tập tốt nghiệp và rèn luyện tay nghề cho sinh viên theo hướng nông nghiệp công nghệ cao…

- Bảo quản và duy trì các cây ăn trái được thu thập trong nhiều năm qua almf tiêu bản để sinh viên thực tập.

KHOA NÔNG NGHIỆP
Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
+84.0292 3831166 - Fax: +84.0292 3830814
Email: knnghiep@ctu.edu.vn