TS Nguyễn Lộc Hiền

Giảng viên chính. Trưởng bộ môn

Email: nlhien@ctu.edu.vn

Phone: 0902456064

Xem tiếp...

TS Huỳnh Kỳ

Giảng viên. Phó bộ môn

Email: hky@ctu.edu.vn 

Phone: 0918080802

Xem tiếp...

PGS. TS Lê Việt Dũng

Giảng viên cao cấp

Email: lvdung@ctu.edu.vn

Phone: 

Xem tiếp...

PGS.TS Võ Công Thành

Giảng viên cao cấp

Email: vcthanh@ctu.edu.vn

Phone: 0913771980

Xem tiếp...

 

TS Lưu Thái Danh

Giảng viên 

Email: ltdanh@ctu.edu.vn 

Phone: 0931066222

TS Nguyễn Châu Thanh Tùng

Giảng viên. Trưởng phòng thí nghiệm

Email:ncttung@ctu.edu.vn

Phone: 0977456539

Xem tiếp...

 

 TS Trần Thị Thanh Thuỷ 

Giảng viên 

Email: tttthuy@ctu.edu.vn

Phone: 0987700498

Xem tiếp...

 TS Quan Thị Ái Liên

Giảng viên. Phó bí thư 

Email: qtalien@ctu.edu.vn

Phone: 0909113896

Xem tiếp...

 

TS Phạm Thị Bé Tư

Giảng viên. Tổ trưởng công đoàn 

Email: ptbtu@ctu.edu.vn

Phone: 

Xem tiếp...

ThS Huỳnh Như Điền

Giảng viên

Email: hndien@ctu.edu.vn

Phone:

Xem tiếp...

 

ThS Trần Thị Phương Thảo

Nghiên cứu viên

Email: ttphuongthao@ctu.edu.vn

Phone: 0987248902

 

ThS Phạm Vũ Khương Duy

Nghiên cứu viên

Email:pvkduy@ctu.edu.vn

Phone:

Xem tiếp...

 KS Huỳnh Văn Toàn

Nghiên cứu viên

Email: hvtoan@ctu.edu.vn

Phone: 0379324360

Xem tiếp...

 KS Văn Quốc Giang

Nghiên cứu viên

Email: vqgiang@ctu.edu.vn

Phone:

KS Nguyễn Thị Ngọc Thi

Nghiên cứu viên

Email: ngocthi731996@gmail.com

Phone: 0988027526

 Lê Thị Hồng Thanh

Kỹ thuật viên

Email: lththanh@ctu.edu.vn

Phone:

Xem tiếp...

 

 Võ Quang Trung

Kỹ thuật viên

Email: vqtrung@ctu.edu.vn

Phone: 0939368934

 

Đái Phương Mai

Nhân viên phục vụ phòng thí nghiệm. Tổ phó công đoàn 

Email: dphuongmai@ctu.edu.vn 

Phone: 0903746649

 KS Võ Thành Toàn

Kỹ thuật viên

Email:vothanhtoan@ctu.edu.vn

Phone: 0975129109

 

 

BỘ MÔN DI TRUYỀN VÀ CHỌN GIỐNG CÂY TRỒNG
Địa chỉ liên hệ: Khu 2, Đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ. ĐT: 0975129109; Email: vothanhtoan@ctu.edu.vn
Address:
Campus 2, 3/2 Street, Ninh Kieu District, Can Tho City. Tel: 0975129109; Email: vothanhtoan@ctu.edu.vn