BỘ MÔN KHOA HỌC CÂY TRỒNG

 

Thông tin chung

- Mã ngành: 7620110     

- Tổ hợp xét tuyển:

                                  - Toán, Hóa, Sinh (B00)

                                  - Toán, Lý, Sinh (A02)

                                  - Toán, Hóa, Tiếng Anh (D07)

                                  - Toán, Sinh, Tiếng Anh (D08)                               

- Hệ đào tạo: Chính quy

- Thời gian đào tạo: 04 năm                          

- Danh hiệu: Kỹ sư

- Đơn vị quản lý: Bộ môn Khoa học Cây trồng - Khoa Nông Nghiệp 

Xem tiếp...

Chuyên mục phụ

Tên đơn vị
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại:
Email