THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
 
Công ty cổ phần Sản xuất Chế biến và Phân phối Nông nghiệp THADI cần tuyển dụng nhân sự ở một số vị trí để đáp ứng kế hoạch sản xuất năm 2020 cũng như cho chiến lược đầu tư nông nghiệp dài hạn của công ty.
 
Các bạn sinh viên đã tốt nghiệp hoặc sẽ tốt nghiệp trong thời gian tới có nguyện vọng có thể nộp hồ sơ đăng ký tuyển dụng như thông tin tham khảo bên dưới:
 

Trân trọng!

BỘ MÔN KHOA HỌC ĐẤT

Địa chỉ liên hệ: Khu 2, Đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ. ĐT: 0292.3872059; Email: lttchi@ctu.edu.vn
Address:
Campus 2, 3/2 Street, Ninh Kieu District, Can Tho City. Tel: 0292.3872059; Email:  lttchi@ctu.edu.vn
Copyright © 2018 Bộ môn Khoa học Đất. All rights reserved