TRẠI NGHIÊN CỨU & THỰC NGHIỆM NÔNG NGHIỆP

 

Công tác đào tạo

  1. Bậc Đại học

- Trại NC & TNNN là nơi để thầy cô giáo trong Khoa NN và Khoa Môi trường & TNTN hướng dẫn thực tập cho sinh viên. Các bộ môn trong Khoa NN đến để giảng dạy thực tập trên cở sở các vườn cây tiêu bản, các khu vực thí nghiệm nhỏ về chăn nuôi, thú y. Mỗi năm các Bộ môn Thú y, Bộ môn Chăn nuôi, Bộ môn Di truyền Giống Nông nghiệp, Bộ môn Khoa học Cây trồng, Bộ môn Sinh lý Sinh hóa sử dụng mẫu vật trong trại để giảng dạy thực tập.

- Trại NC & TNNN còn tiếp nhận các sinh viên đến làm đề tài tốt nghiệp dưới sự hướng dẫn của các thầy cô ở các bộ môn trong Khoa NN về các lãnh vực Trồng trọt, Nông học, Hoa viên – Cây cảnh, Chăn nuôi, Thú y, Nông nghiệp sạch, Sư phạm Sinh, Sinh học, Công nghệ Sinh học.

  1. Bậc Sau Đại học

- Đối với sinh viên Cao học, Trại NC & TNNN cũng tiếp nhận các sinh viên Cao học đến làm đề tài tốt nghiệp về các lãnh vực Trồng trọt, Công nghệ Sinh học và Chăn nuôi.

KHOA NÔNG NGHIỆP
Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
+84.0292 3831166 - Fax: +84.0292 3830814
Email: knnghiep@ctu.edu.vn