KHOA NÔNG NGHIỆP

 

English

       Email   

-  Danh sách SV dự kiến tốt nghiệp đợt 2 lần 1 (27/5/2020)

Thông báo DSSV tốt nghiệp đợt 2 lần 1 năm 2020 (dự kiến).   
- Link thông báo: https://bit.ly/2ZHBOZF
- Hạn phản hồi xét tốt nghiệp đến 04/6/2020.
- SV chưa tốt nghiệp hoặc đăng ký sau ngày 27/5/2020 hoặc có nộp chứng chỉ sẽ được chuyển sang đợt xét lần 2.

>> Xem kế hoạch xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2020

>> SV không có tên trong cả 2 danh sách dự kiến đạt và không đạt là do:

 → SV không đăng ký xét tốt nghiệp

 → SV đăng ký xét tốt nghiệp sau ngày 27/5/2020  (xem hướng dẫn đăng ký xét tốt nghiệp https://goo.gl/v4rifz)

 → SV đủ điều kiện tốt nghiệp nhưng chưa hoàn thành học phần đăng ký trong học kỳ 2 (xem danh sách)

👉 Nếu SV có đăng ký học phần trong học kỳ 2 thì kiểm tra lại điểm học phần và điểm TBTL.

👉 Phản hồi về việc xét tốt nghiệp của đợt 2 (lần 1) SV gửi về địa chỉ email vantu@ctu.edu.vn đến hết ngày 04/6/2020.

👉 SV đủ điều kiên tốt nghiệp có thể đề nghị xác nhận hoàn thành CTĐT (tải mẫu đơn tại đây) lưu ý SV nào cần thì mới xác nhận nhé.

>> Danh sách chưa đủ điều kiện tốt nghiệp

>>  Danh sách SV dự kiến tốt nghiệp (cập nhật ngày 27/5/2020) Xem danh sách bên dưới.

(Đây chỉ là danh sách dự kiến, SV cần kiểm tra lại khi danh sách được cập nhật)

TT Đơn vị
01 Khoa Nông nghiệp 

View all

KHOA NÔNG NGHIỆP
Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
+84.0292 3831166 - Fax: +84.0292 3830814
Email: knnghiep@ctu.edu.vn