KHOA NÔNG NGHIỆP

 

English

       Email   

Thông báo Sinh viên tốt nghiệp đợt 1 năm 2020 về thời gian SV có thể đến Phòng Đào tạo nhận bằng tốt nghiệp như sau:
- SV tốt nghiệp lần 1: nhận bằng từ 23/3 đến 29/4/2020.
- SV tốt nghiệp lần 2: nhận bằng từ 01/4 đến 29/4/2020.
 
Khi đến nhận SV mang theo QĐ tốt nghiệp và CMND hoặc thẻ SV hoặc giấy tờ có dán ảnh để nhận bằng. 

View all

Đại học Cần Thơ và Khoa Nông nghiệp

KHOA NÔNG NGHIỆP
Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
+84.0292 3831166 - Fax: +84.0292 3830814
Email: knnghiep@ctu.edu.vn