KHOA NÔNG NGHIỆP

 

English

       Email   

-  Khoa Nông nghiệp đề nghị danh sách sinh viên khen thưởng tốt nghiệp đợt 1 năm học 2020 như sau:

- SV kiểm tra danh sách và phản hồi nếu có sai sót đến cô Đinh Thị Hoa (dinhthihoa@ctu.edu.vn) đến hết ngày 16/3/2020

 >> Danh sách khen thưởng tốt nghiệp

View all

KHOA NÔNG NGHIỆP
Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
+84.0292 3831166 - Fax: +84.0292 3830814
Email: knnghiep@ctu.edu.vn