KHOA NÔNG NGHIỆP

 

English

       Email   

-  Danh sách SV dự kiến tốt nghiệp đợt 1 lần 2 (cập nhật ngày 10/02/2020)

- SV không có tên trong cả 2 danh sách dự kiến đạt và không đạt là do không đăng ký xét tốt nghiệp (xem hướng dẫn đăng ký xét tốt nghiệp http://bit.ly/2UmHOVf ). SV đủ điều kiện nhưng chưa đăng ký xét tốt nghiệp trong đợt 1 lần 2 nếu có nhu cầu xét hệ thống sẽ mở lại cho đăng ký xét từ 08-12/02/2020.

- SV kiểm tra danh sách và phản hồi nếu có sai sót đến hết ngày 12/02/2020 gửi về địa chỉ email vantu@ctu.edu.vn

- SV đủ điều kiên tốt nghiệp có thể đề nghị xác nhận hoàn thành CTĐT (tải mẫu đơn tại đây) lưu ý SV nào cần thì mới xác nhận nhé.

>> Danh sách SV dự kiến tốt nghiệp

>> Danh sách chưa đủ điều kiện tốt nghiệp

 

View all

Đại học Cần Thơ và Khoa Nông nghiệp

KHOA NÔNG NGHIỆP
Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
+84.0292 3831166 - Fax: +84.0292 3830814
Email: knnghiep@ctu.edu.vn