KHOA NÔNG NGHIỆP

 

English

       Email   

  Kết quả điểm miễn (M), xét tương đương học kỳ 1 năm học 2019 - 2020 (Cập nhật thường xuyên)

  Các bạn sinh viên kiểm tra mã số sinh viên và họ tên nếu có sai phản hồi về Văn phòng khoa (Trần Minh Tùng email: tmtung@ctu.edu.vn)

- chấp nhận điểm M cho anh văn: phải A2 trở lên, không chấp nhận A1. TOEIC phải 400 điểm trở lên

- Thời gian nhập điểm M và tương đương đến ngày 25/11/2019.
- Nhận bổ sung đến ngày 16/12/2019. Ngày 18/12/2019 xét tốt nghiệp.

View all

KHOA NÔNG NGHIỆP
Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
+84.0292 3831166 - Fax: +84.0292 3830814
Email: knnghiep@ctu.edu.vn