KHOA NÔNG NGHIỆP

 

English

       Email   

>> Xem kế hoạch xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2020

* SV không có tên trong cả 2 danh sách dự kiến đạt và không đạt là do:

 → SV không đăng ký xét tốt nghiệp

 → SV đăng ký xét tốt nghiệp sau ngày 23/6/2020  (xem hướng dẫn đăng ký xét tốt nghiệp https://goo.gl/v4rifz)

 → SV đủ điều kiện tốt nghiệp nhưng chưa hoàn thành học phần đăng ký trong học kỳ 2 (xem danh sách) nên sẽ được xét khi hoàn thành hoàn thành các học phần ở các lần xét tương ứng.

* Nếu SV có đăng ký học phần trong học kỳ 2 thì kiểm tra lại điểm học phần và điểm TBTL.

* SV chọn học phần tích lũy nếu có tích lũy dư so với CTĐT từ 17/6-24/6/2020.

* Phản hồi về việc xét tốt nghiệp của đợt 2 (lần 2) SV gửi về địa chỉ email vantu@ctu.edu.vn đến hết ngày 25/6/2020.

* SV đủ điều kiên tốt nghiệp có thể đề nghị xác nhận hoàn thành CTĐT (tải mẫu đơn tại đây) lưu ý SV nào cần thì mới xác nhận nhé.

>> Danh sách chưa đủ điều kiện tốt nghiệp

>>  Danh sách SV dự kiến tốt nghiệp (cập nhật ngày 22/6/2020) Xem danh sách bên dưới.

(Đây chỉ là danh sách dự kiến, SV cần kiểm tra lại khi danh sách được cập nhật)

TT Đơn vị
1 Khoa Nông nghiệp 
 

View all

Kế hoạch giảng dạy & lịch thi học kỳ