Thông báo:

 - Tham gia ngày hội tuyển dụng và chào đón tân sinh viên K44: Ngày 10/10/2018 tại Hội trường rùa

Hoạt động của Sinh viên khối ngành Thú y và Dược Thú y:

Trang Facebook

BỘ MÔN THÚ Y

Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Trần Ngọc Bích, Trưởng Bộ môn; Email: tnbich@ctu.edu.vn; Mobile: 0972100857

Huỳnh Ngọc Trang, Thư ký Bộ môn; Email: hntrang@ctu.edu.vn; Mobile: 0983696434