TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

           

             KHOA NÔNG NGHIỆP                                  

English

                       Email 

1./ Tên bài báo cáo: Nghiên cứu ảnh hưởng liều lượng phân vô cơ với loại phân hữu cơ đến sinh trưởng và năng suất kiệu tại huyện Tam Nông, Đồng Tháp.

- Báo có viên: TS. Võ Thị Bích Thủy

- Thời gian báo cáo: 8g00 ngày 17/5/2021

- Địa điểm báo cáo: phòng 105/NN


2./ Tên bài báo cáo: Ảnh hưởng của quang phổ đèn LED đến sinh trưởng và năng suất một số loại rau ăn lá.

- Báo có viên: TS. Phan Ngọc Nhí

- Thời gian báo cáo: 9g00 ngày 17/5/2021

- Địa điểm báo cáo: phòng 105/NN


3./ Tên bài báo cáo: Sử dụng vi khuẩn quang dưỡng không lưu huỳnh màu tía trong cung cấp lân và giảm thiểu thiệt hại năng suất lúa trong điều kiện mặn.

- Báo có viên: TS. Nguyễn Quốc Khương

- Thời gian báo cáo: 10g00 ngày 17/5/2021

- Địa điểm báo cáo: phòng 105/NN


4./ Tên bài báo cáo: Tính lượng nước tưới cho cây trồng bằng phương pháp mô phỏng.

- Báo có viên: TS. Lê Thanh Phong

- Thời gian báo cáo: 8g00 ngày 20/5/2021

- Địa điểm báo cáo: phòng 105/NN


5./ Tên bài báo cáo: Hiệu quả của một số dịch trích thực vật phòng trừ tuyến trùng ký sinh cam quýt.

- Báo có viên: TS. Nguyễn Bá Phú

- Thời gian báo cáo: 9g30 ngày 20/5/2021

- Địa điểm báo cáo: phòng 105/NN


6./ Tên bài báo cáo: Ứng dụng dưỡng chất vi lượng trong cải thiện năng suất mè ở đồng bằng sông Cửu Long.

- Báo có viên: TS. Lê Vĩnh Thúc

- Thời gian báo cáo: 14g00 ngày 20/5/2021

- Địa điểm báo cáo: phòng 105/NN


7./ Tên bài báo cáo: Ảnh hưởng của “stress” đến sự tổng hợp các chất biến dưỡng thứ cấp ở cây dược liệu.

- Báo có viên: TS. Bùi Thị Cẩm Hường

- Thời gian báo cáo: 15g00 ngày 20/5/2021

- Địa điểm báo cáo: phòng 105/NN


8./ Tên bài báo cáo: Ảnh hưởng của Mangan đến sinh trưởng và năng suất lúa OM5451.

- Báo có viên: TS. Trần Thị Bích Vân

- Thời gian báo cáo: 16g00 ngày 20/5/2021

- Địa điểm báo cáo: phòng 105/NN


Tên bài báo cáo: Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng thịt heo

- Báo có viên: TS. Phạm Ngọc Du
- Thời gian báo cáo: 10g00 ngày 12/5/2021

- Địa điểm báo cáo: phòng 109/NN

Xem tiếp...

Kính mời quý thầy cô có quan tâm đến tham dự buổi báo cáo seminar cấp Khoa
- Tên báo cáo: "Bệnh cầu trùng gà và biện pháp điều trị"
- Báo cáo viên: PGS. TS. Nguyễn Hữu hưng
- Thời gian báo cáo:  lúc 15:30 thứ sáu ngày 23/10/2020 
- Địa điểm: phòng 201/KNN

HỘI NGHỊ KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP NĂM 2020

Mục tiêu hội nghị:

 - Chia sẻ kết quả và định hướng nghiên cứu của các đề tài/Chương trình thuộc dự án ODA và các kết quả nghiên cứu khác của các nhà khoa học trong và ngoài Trường.

  Tạo diễn đàn khoa học có uy tín để chia sẻ kiến thức về lĩnh vực Nông nghiệp, qua đó nâng chất lượng nghiên cứu của giảng viên, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh ở khu vực Đồng bằng sông cửu long và cả nước.

  Tăng cường mở rộng giao lưu và hợp tác trong lĩnh vực khoa học nông nghiệp của Trường Đại học Cần Thơ

                                                               Thời gian tổ chức: Ngày 28 tháng 11 năm 2020

                                                               Địa điểm: Khoa Nông nghiệp, Trường Đại học Cần Thơ

  Thư mời hội nghị

  Chương trình hội nghị

  Xem chi tiết các ban sự kiện

Chuyên mục phụ

KHOA NÔNG NGHIỆP
Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
+84.0292 3831166 - Fax: +84.0292 3830814
Email: knnghiep@ctu.edu.vn