KHOA NÔNG NGHIỆP

 

English

       Email   

Thông báo Hội nghị Khoa học

Hội nghị Khoa học Nông nghiệp Quốc tế lần 2

“Nông nghiệp sáng tạo cho phát triển bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu"

Thời gian dự kiến 16 - 01 - 2021

The Second International Conference on Agricultural Sciences (ICAS)

“Innovative agriculture for sustainable development adapting to climate change”

 16 Janury 2021, Can Tho, Vietnam

http://icas.ctu.edu.vn  

HỘI NGHỊ KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP NĂM 2020

Mục tiêu hội nghị:

 - Chia sẻ kết quả và định hướng nghiên cứu của các đề tài/Chương trình thuộc dự án ODA và các kết quả nghiên cứu khác của các nhà khoa học trong và ngoài Trường.

  Tạo diễn đàn khoa học có uy tín để chia sẻ kiến thức về lĩnh vực Nông nghiệp, qua đó nâng chất lượng nghiên cứu của giảng viên, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh ở khu vực Đồng bằng sông cửu long và cả nước.

  Tăng cường mở rộng giao lưu và hợp tác trong lĩnh vực khoa học nông nghiệp của Trường Đại học Cần Thơ

                                                               Thời gian tổ chức: Ngày 28 tháng 11 năm 2020

                                                               Địa điểm: Khoa Nông nghiệp, Trường Đại học Cần Thơ

HỘI NGHỊ KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ LẦN 2

“Nông nghiệp sáng tạo cho phát triển bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu"

Xem tiếp...

  1. Tên Chuyên đề: ỨNG DỤNG CAO CHIẾT THẢO MỘC TRONG KÉO DÀI THỜI GIAN CẮM BÌNH CỦA HOA CẮT CÀNH

Báo cáo viên:  ThS. Bùi Thị Cẩm Hường

Thời gian: 14 giờ 00 phút, thứ 6 ngày 29/11/2019

Địa điểm: Phòng 106/KNNghiep


  1. Tên Chuyên đề: MỘT SỐ BIỆN PHÁP TƯỚI NƯỚC TRÊN CÂY RAU

Báo cáo viên:  TS. Võ Thị Bích Thủy

Thời gian: 15 giờ 00 phút, thứ 6 ngày 29/11/2019

Địa điểm: Phòng 106/KNNghiep


  1. Tên Chuyên đề: MỘT SỐ THÔNG TIN VỀ TUYẾN TRÙNG GÂY HẠI TRÊN CÂY CAM QUÝT Ở ĐBSCL

Báo cáo viên:  TS. Nguyễn Bá Phú

Thời gian: 16 giờ 00 phút, thứ 6 ngày 29/11/2019

Địa điểm: Phòng 106/KNNghiep


  1. Tên Chuyên đề: ẢNH HƯỞNG CỦA NỒNG ĐỘ SILIC LÊN SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT MÈ ĐEN TRONG ĐIỀU KIỆN HẠN VÀ MẶN

Báo cáo viên:  PGS. TS. Lê Vĩnh Thúc

Thời gian: 13 giờ 30 phút, thứ 2 ngày 02/12/2019

Địa điểm: Phòng 106/KNNghiẹp


  1. Tên Chuyên đề: NHÀ LƯỚI, NHÀ MÀNG TRONG SẢN XUẤT RAU Ở ĐBSCL

Báo cáo viên:  PGS. TS. Trần Thị Ba

Thời gian: 14 giờ 30 phút, thứ 2 ngày 02/12/2019

Địa điểm: Phòng 106/KNNghiep


  1. Tên báo cáo: "Tình hình dịch tả heo Châu Phi (DTHCP) tại một số tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long"

- Báo cáo viên: TS. Nguyễn Phúc Khánh

- Thời gian: 13:30, Ngày 2/12/2019

- Địa điểm: Phòng 206/KNNghiep


- Tên BCKH: Tình hình bệnh Marek trên gà thả vườn tại một số địa phương ở đồng bằng sông Cửu Long
- Báo cáo viên: PGS. TS. Hồ Thị Việt Thu
- Địa điểm: phòng 206/KNNghiep
- Thời gian: lúc 14 giờ ngày 14/11/2019

- Tên BCKH: Các phát hiện mới về vai trò của vitamin D trong đời sống động vật

 Báo cáo viên: PGS.TS. Nguyễn Nhựt Xuân Dung

- Địa điểm phòng  NN106/KNNghiep

- Thời gian: lúc 8 giờ ngày 15/11/2019


- Tên báo cáo: Quy trình làm đất hợp lý trong canh tác lúa 3 vụ ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Báo cáo viên:  GS. TS. Nguyễn Bảo Vệ. 

- Thời gian: 8 giờ 00 phút, Thứ 2 ngày 11/11/2019

- Địa điểm: Hội trường B007 Khoa Nông Nghiệp


- Tên báo cáo:  Ảnh hưởng của các dạng canxi và đồng đến sinh trưởng và năng suất lúa.

Báo cáo viên:  TS. Trần Thị Bích Vân. 

- Thời gian: 9 giờ 30 phút, Thứ 2 ngày 11/11/2019

- Địa điểm: Hội trường B007 Khoa Nông Nghiệp


- Tên báo cáo:”Bệnh dịch tả heo châu Phi ở Việt nam: dịch tễ và đặc tính gây bệnh. “

- Báo cáo viên: PGS. TS. Lưu Hữu Mãnh

- Thời gian: 15g30  ngày 11-11-2019 (thứ 2)

- Đia điểm: Phòng 207/KNNghiep


- Tên báo cáo: ỨNG DỤNG KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ VÀ PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI THÍCH ỨNG VỚI HỘI NHẬP VÀ CÔNG NGHỆ 4.0

- Báo cáo viên: GS. TS. Nguyễn Văn Thu. 

- Thời gian: 7.30 sáng ngày Thứ Sáu 01/11/2019. 

- Địa điểm: Phòng 110/KNNghiep


 - Tên Seminar: "Vi khuẩn Clostridium perfringen và ảnh hưởng của vi khuẩn trên gia súc gia cầm"

- Báo cáo viên: ThS. Nguyễn Thu Tâm

- Thời gian: 8g ngày 8/11/2019

- Địa điểm: phòng 105/KNNghiep

Kính chuyển đến quý thầy cô báo cáo seminar cấp Khoa (ngày 03/12 tại 02 phòng 101 và 102/KNNghiep) với thông tin như sau:

Tên Chuyên đề: Sự ra hoa trong ống nghiệm

Báo cáo viên:  ThS. Lê Hồng Giang

Thời gian: 08 giờ 00 phút, thứ 3 ngày 03/12/2019

Địa điểm: Phòng 101/KNNghiep


Tên Chuyên đề: Các yếu tố cần thiết trong nhân giống cây hoa hồng tại điều kiện Đồng bằng sông Cửu Long

Báo cáo viên:  TS. Phạm Thị Phương Thảo

Thời gian: 9 giờ 00 phút, thứ 3 ngày 03/12/2019. 

Địa điểm: Phòng 101/KNNghiep


Tên Chuyên đề: Hiện trạng canh tác quýt Đường tại huyện Vĩnh Thạnh – TP. Cần Thơ

Báo cáo viên:  TS. Lê Bảo Long

Thời gian: 10 giờ 00 phút, thứ 3 ngày 03/12/2019

Địa điểm: Phòng 101/KNNghiep


Tên Chuyên đề: Nghiên cứu khả năng chịu mặn và kháng bệnh thối rễ của cây quýt Đường không hột (Citrus reticulateBlanc.) ghép gốc Quách (Limonia acidissima)

Báo cáo viên:  PGS. TS. Lê Văn Bé

Thời gian: 10 giờ, thứ 3 ngày 03/12/2019

Địa điểm: Phòng 102/KNNghiẹp


Tên chuyên đề: Giới thiệu một số nghiên cứu mới trong việc phòng chống dịch tả heo Châu Phi

- Báo cáo viên: TS. Nguyễn Thanh Lãm
- Lịch dự kiến: 8h00, ngày 4/12/2019
- Địa điểm: 102/KNNghiep

 Tên báo cáo: Phân lập và tuyển chọn vi khuẩn hòa tan silic từ đất nông nghiệp giúp gia tăng sinh trưởng cây lúa (Oryza sativa) trong điều kiện nhà lưới

- Báo cáo viên: TS. Nguyễn Khởi Nghĩa

- Thời gian báo cáo: 9 giờ sáng ngày 4/12/2019
- Địa điểm: phòng 101/KNNghiep

Đánh giá sự thay đổi tính chất đất và năng suất bắp lai trên đất phù sa do bao đê và tưới nước ngầm trên đất canh tác.

- Báo cáo viên: GS. TS. Ngô Ngọc Hưng

- Thời gian báo cáo: 14h00, ngày 03/12/2019

- Địa điểm: Phòng  101 /KNNghiep


Báo cáo 2: Ảnh hưởng của kali humate kết hợp phân bón chậm tan có kiểm soát trên năng suất lúa.

- Báo cáo viên: PGS. TS. Tất Anh Thư

- Thời gian báo cáo: 15h00, ngày 03/12/2019

- Địa điểm: Phòng  101 /KNNghiep


Báo cáo 3: Paclobutrazol trong đất trồng xoài.

Báo cáo viên: TS. Đỗ Thị Xuân

Thời gian báo cáo: 16h00, ngày 03/12/2019

- Địa điểm: Phòng  101 /KNNghiep

Tên báo cáo: "Xác định độ sẵn sàng sinh học của NH4+ bằng vi khuẩn chuyển gen (bacterial biosensors) và tầm quan trọng của bioavailable ammonium trong đất canh tác lúa nước"

- Báo cáo viên: TS. Nguyễn Minh Đông

- Thời gian báo cáo: 9h00, ngày 06/12/2019

- Địa điểm: Phòng  101 /KNNghiep

1. Tên Seminar:  Hiệu quả của interferon alpha gà tái tổ hợp trong phòng và 

điều trị bệnh Gumboro trên gà thực nghiệm.

Xem tiếp...

1. Tên Seminar:  Hiệu quả của interferon alpha gà tái tổ hợp trong phòng và 

điều trị bệnh Gumboro trên gà thực nghiệm.

Xem tiếp...

KHOA NÔNG NGHIỆP
Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
+84.0292 3831166 - Fax: +84.0292 3830814
Email: knnghiep@ctu.edu.vn