Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
The Animal Husbandry and Veterinary Medicine Sector celebrated Teachers' Day on November 20th (November 17th, 2018)
The Animal Husbandry and Veterinary Medicine class (Course 29) marks the 10th graduation anniversary (2008-2018).
The landscape of the College of Agriculture, Can Tho University
Delegation of Faculty of Animal Sciences attended an International Conference in Laos (December 17-19th, 2018)
Memorandum of Understanding signing ceremony between Can Tho University and C.P. Vietnam Livestock Corporation
Staff of the Faculty of Animal Sciences, College of Agriculture
Labour Union Congress (term 2023-2028)
Prof.Dr. Juan J. Loor (University of Illinois, USA) visited the Faculty of Animal Sciences (June 5th, 2023)

 

Ban Thường vụ
STT
Họ và tên
Khóa học
Vị trí
Đơn vị công tác
1
Nguyễn Minh Thông
Chuyển tiếp 2
Chủ tịch
Trường Đại học Cần Thơ
2
Nguyễn Hữu Hưng
Chuyển tiếp 2
Phó Chủ tịch
Trường Đại học Cần Thơ
3
Nguyễn Đức Hiền
 K4
Phó Chủ tịch
Công ty Vemedim
4
Võ Văn Sơn
 Chuyển tiếp 1
Uỷ viên thường vụ
Công ty TNHH De Heus Việt Nam
5
Lê Xuân Huy
K9
Uỷ viên thường vụ
Công ty Cổ phần Chăn nuôi CP Việt Nam
6
Nguyễn Văn Quyên
K13
Uỷ viên thường vụ
Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ
7
Lý Thị Liên Khai
K7
Uỷ viên thường vụ, Thủ quỹ
Trường Đại học Cần Thơ

Xem tiếp...

 
STT
Họ và tên
Khóa học
Vị trí
Đơn vị công tác
1
Hồ Quảng Đồ
K6
Chủ tịch
Trường Đại học Cần Thơ
2
Trần Ngọc Bích
K15
P. Chủ tịch
Trường Đại học Cần Thơ
3
Lê Văn Út Lớn
K15
P. Chủ tịch
Công ty TNHH De Heus Việt Nam
4
Nguyễn Văn Truyền
K18
P. Chủ tịch
Công ty CP GreenFeed Việt Nam
5
Đỗ Võ Anh Khoa
K18
P. Chủ tịch
Trường Đại học Cần Thơ
6
Lý Thị Liên Khai
K7
Uỷ viên thường vụ, Thủ quỹ
Trường Đại học Cần Thơ
7
Võ Bé Hiền
K8
Uỷ viên thường vụ
Chi cục Chăn nuôi - Thú y Đồng Tháp
8
Lê Xuân Huy
K9
Uỷ viên thường vụ
Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam
9
Nguyễn Văn Quyên
K13
Uỷ viên thường vụ
Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ
10 
Lê Thanh Phương
K17
Uỷ viên thường vụ
Công ty TNHH Emivest Việt Nam
11
Lê Trung Hoàng
K21
Uỷ viên thường vụ
Chi cục Chăn nuôi - Thú y Cần Thơ

 

KHOA CHĂN NUÔI

Trường Nông nghiệp, Trường Đại học Cần Thơ

Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Email: das@ctu.edu.vn; Điện thoại: 0292 3872 081; Fax: 0292 3830814

 

FACULTY OF ANIMAL SCIENCES (FAS)

College of Agriculture, Can Tho University

Campus II, 3/2 street, Ninh Kieu district, Can Tho city, Viet Nam

Email: das@ctu.edu.vn; Tel: +84 292 3872081; Fax: +84 292 3830814