Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
The Animal Husbandry and Veterinary Medicine Sector celebrated Teachers' Day on November 20th (November 17th, 2018)
The Animal Husbandry and Veterinary Medicine class (Course 29) marks the 10th graduation anniversary (2008-2018).
The landscape of the College of Agriculture, Can Tho University
Delegation of Faculty of Animal Sciences attended an International Conference in Laos (December 17-19th, 2018)
Memorandum of Understanding signing ceremony between Can Tho University and C.P. Vietnam Livestock Corporation
Staff of the Faculty of Animal Sciences, College of Agriculture
Labour Union Congress (term 2023-2028)
Prof.Dr. Juan J. Loor (University of Illinois, USA) visited the Faculty of Animal Sciences (June 5th, 2023)

 

 

DANH SÁCH THÀNH VIÊN CHI HỘI CHĂN NUÔI CẦN THƠ

 

TT

Họ và tên

Giới tính

Học hàm, học vị

Chức vụ, cơ quan công tác

Email

 1

Đỗ Võ Anh Khoa

Nam

PGS.TS

Giảng viên cao cấp, Bộ môn Chăn nuôi, Khoa Nông nghiệp, ĐH Cần Thơ

dvakhoa@ctu.edu.vn

 2

Nguyễn Minh Thông

Nam

TS

Giảng viên chính, Bộ môn Chăn nuôi, Khoa Nông nghiệp, ĐH Cần Thơ

nmthong@ctu.edu.vn

 3

Lưu Hữu Mãnh

Nam

PGS.TS

Giảng viên cao cấp, Bộ môn Thú y, Khoa Nông nghiệp, ĐH Cần Thơ

lhmanh@ctu.edu.vn

 4

Võ Ái Quấc

Nam

PGS.TS

Nguyên Phó Trưởng Khoa Chăn nuôi - Thú y, ĐH Cần Thơ

quac1942@gmail.com

5

Lê Thị Mến

Nữ

PGS.TS

Giảng viên cao cấp, Bộ môn Chăn nuôi, Khoa Nông nghiệp, ĐH Cần Thơ

ltmen@ctu.edu.vn

6

Hồ Quảng Đồ

Nam

PGS.TS

Chánh Văn phòng, Khoa Nông nghiệp, ĐH Cần Thơ

hqdo@ctu.edu.vn

7

Nguyễn Nhựt Xuân Dung

Nữ

PGS.TS

Giảng viên cao cấp, Bộ môn Chăn nuôi, Khoa Nông nghiệp, ĐH Cần Thơ

nnxdung@ctu.edu.vn

8

Nguyễn Trọng Ngữ

Nam

PGS.TS

Phó Trưởng Khoa Nông nghiệp, ĐH Cần Thơ

ntngu@ctu.edu.vn

9

Nguyễn Thị Kim Khang

Nữ

PGS.TS

Trưởng Bộ môn Chăn nuôi, Khoa Nông nghiệp, ĐH Cần Thơ

ntkkhang@ctu.edu.vn

10

Hồ Thanh Thâm

Nam

PGS.TS

Phó Trưởng Bộ môn Chăn nuôi, Khoa Nông nghiệp, ĐH Cần Thơ

httham@ctu.edu.vn

11

Nguyễn Văn Truyền

Nam

ThS

Công ty Cổ phần GreenFeed Việt Nam

truyen.nv@greenfeed.com.vn

12

Lê Thanh Phương

Nam

TS

Công ty TNHH Emivest Việt Nam

ngongtroi13052002@yahoo.com

13

Lâm Thái Hùng

Nam

TS

Trưởng Khoa Nông nghiệp - Thuỷ sản, Trường ĐH Trà Vinh

lthung@tvu.edu.vn

 14

Trương Văn Hiểu

Nam

TS

Giám đốc TT. Nghiên cứu thích ứng biến đổi khí hậu & HTPT Cộng đồng, Trường ĐH Trà Vinh

vanhieutvu@gmail.com

 15

Nguyễn Thị Thu Hồng

Nữ

TS

Giảng viên, Trường Đại học An Giang

ntthong@agu.edu.vn

 16

Lý Thị Thu Lan

Nữ

TS

Giảng viên, Trường ĐH Trà Vinh

thulan@tvu.edu.vn

 17

Nguyễn Thùy Linh

Nữ

TS

Giảng viên, Trường ĐH Trà Vinh

thuylinh80@tvu.edu.vn

 18

Lương Thị Nhuận Hảo

Nữ

ThS

Sở Nông nghiệp & PTNT Cần Thơ

nhuanhao@cantho.gov.vn

 19

Lê Thị Hoa

Nữ

ThS

Hội Nông dân Cần Thơ

lthoa.taydo@gmail.com

 20

Võ Thị Thanh

Nữ

KS

Công ty Cargill Việt Nam

thanh_vo@cargill.com,
thanhvt73@yahoo.com

 21

Hà Thanh Hải

Nam

KS

Trung tâm Giống Nông nghiệp Tiền Giang

thanhhaihak18@gmail.com

 

KHOA CHĂN NUÔI

Trường Nông nghiệp, Trường Đại học Cần Thơ

Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Email: das@ctu.edu.vn; Điện thoại: 0292 3872 081; Fax: 0292 3830814

 

FACULTY OF ANIMAL SCIENCES (FAS)

College of Agriculture, Can Tho University

Campus II, 3/2 street, Ninh Kieu district, Can Tho city, Viet Nam

Email: das@ctu.edu.vn; Tel: +84 292 3872081; Fax: +84 292 3830814