KHOA NÔNG NGHIỆP

 

English

       Email   

Thông báo của Đại học Quốc Gia Đài Loan về buổi giới thiệu chương trình  Master Program in Global Agriculture Technology and Genomic Science.

Xem thêm: National Taiwan University International College_Master Program in Global Agriculture Technology and Genomic Science

KHOA NÔNG NGHIỆP
Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
+84.0292 3831166 - Fax: +84.0292 3830814
Email: knnghiep@ctu.edu.vn