KHOA NÔNG NGHIỆP

 

English

       Email   

Thông tin học bổng thạc sĩ và tiến sĩ của trường ĐH Chulalongkorn. Học bổng này chủ yếu dành cho SV ngành chăn nuôi và thú y. Sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 4 này có thể xin học bổng cho đợt học vào tháng 9/2020.

Xem thêm: Thông tin học bổng thạc sĩ và tiến sĩ của trường ĐH Chulalongkorn

Đại học Cần Thơ và Khoa Nông nghiệp

KHOA NÔNG NGHIỆP
Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
+84.0292 3831166 - Fax: +84.0292 3830814
Email: knnghiep@ctu.edu.vn