TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

           

             KHOA NÔNG NGHIỆP                                  

English

                                                                                                                                                                                   Email   

 The Southeast Asian Regional Center for Graduate Study and Research in Agriculture (SEARCA) is pleased to announce the Call for Applications for Academic Year 2021-2022 to the DAAD-SEARCA In-Country/In-Region Scholarship Programme.

Xem thêm: DAAD In-country/In-region Scholarship Programme: Call for Applications for AY2021-2022

Thông báo về chương trình trao đổi sinh viên năm 2021 của Viện Công nghệ Kyoto (KIT) - Nhật Bản.

Xem thêm: Thông báo về chương trình trao đổi sinh viên năm 2021 của Viện Công nghệ Kyoto (KIT) - Nhật Bản.

Thông tin về Chương trình học bổng của Chính phủ Hungary 2021-2022Để phổ biến thông tin về học bổng, Đại sứ quán Hungary sẽ tổ chức giới thiệu trực tuyến về học bổng này từ 10:00 – 11:00 sáng thứ Ba, ngày 24 tháng 11 năm 2020 tại link: meet.google.com/gkk-vqye-inj.  

 Xem chi tiết:

 - Thông tin học bổng

 - PhD Call for Applications 2021 - 2022

 - BA_MA_OTM Call for Applications 2021 - 2022 

KHOA NÔNG NGHIỆP
Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
+84.0292 3831166 - Fax: +84.0292 3830814
Email: knnghiep@ctu.edu.vn