KHOA NÔNG NGHIỆP

 

English

                                                                                                            Email                  

BAN CHỦ NHIỆM KHOA

  PGS.TS. Lê Văn Vàng
  Chức vụ: Trưởng Khoa
  E-mail: lvvang@ctu.edu.vn

  ĐT: 0292.3730665

  - Phụ trách chung về các hoạt động của Khoa đối với Trường.
  - Trực tiếp chỉ đạo thực hiện các mặt công tác phát triển nguồn lực cán bộ và tài chính

  - Chỉ đạo trực tiếp hoạt động của bộ môn Bảo vệ thực vật. Bộ môn Sinh lý - Sinh hóa, và bộ môn Khoa học cây trồng

  PGS.TS. Lý Nguyễn Bình
  Chức vụ: Phó Trưởng Khoa
  E-mail: lnbinh@ctu.edu.vn

  ĐT: 0292.3830789

  - Phụ trách công tác hợp tác quốc tế của Khoa, Hỗ trợ Trưởng Khoa chỉ đạo hoạt động của các đoàn thể và công tác sinh viên.
  - Chỉ đạo trực tiếp hoạt động của bộ môn Công nghệ thực phẩm và Tổ Văn phòng Khoa

  PGS.TS. Nguyễn Trọng Ngữ
  Chức vụ: Phó Trưởng Khoa
  E-mail: ntngu@ctu.edu.vn

  ĐT: 0292.3830784

  - Phụ trách công tác đào tạo đại học và công tác phát triển trang thiết bị phục vụ công tác chuyên môn của Khoa.
  - Quản lý và xúc tiến các hoạt động chuyển giao công nghệ và sản xuất dịch vụ.
  - Chỉ đạo trực tiếp hoạt động của bộ môn Chăn nuôi, Bộ môn Thú Y, Trại NC&TNNN, Bệnh xá Thú y và Trung tâm dịch vụ KHNN

  PGS.TS. Châu Minh Khôi
  Chức vụ: Phó Trưởng Khoa
  E-mail: cmkhoi@ctu.edu.vn

  ĐT: 0292.3872060

  - Phụ trách công tác nghiên cứu khoa học và công tác đào tạo Sau đại học của Khoa
  - Chỉ đạo trực tiếp hoạt động của bộ môn Khoa học đất và  Bộ môn Di truyền và chọn giống cây trồng.

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH 

Lịch sử hình thành và phát triển của Khoa Nông nghiệp và Sinh học ứng dụng gắn liền với những thay đổi của Trường Đại học Cần Thơ qua các thời kỳ. Cơ sở tiền thân của Khoa Nông nghiệp và Sinh học ứng dụng ngày nay là Trường Cao đẳng Nông nghiệp, được thành lập vào năm 1968, thuộc Viện Đại học Cần Thơ. Tính tới năm 1975, Trường Cao đẳng Nông nghiệp đã chiêu sinh 7 khóa, đào tạo được hơn 200 kỹ sư nông nghiệp. Sau năm 1975, Trường Cao đẳng Nông nghiệp được đổi tên thành Khoa Nông nghiệp, đào tạo hai ngành Trồng trọt và Chăn nuôi. Những năm sau đó, để đáp ứng thực tiễn sản xuất ngày càng đa dạng của vùng Đồng bằng sông Cửu Long và Nam bộ, Khoa Nông nghiệp đảm nhận đào tạo thêm các ngành mới gồm Thủy nông và cải tạo đất (1978), Cơ khí nông nghiệp (1978), Chế biến và bảo quản nông sản (1978), Kinh tế nông nghiệp (1979) và Thủy sản (1979). Sau đó, những khoa chuyên môn được thành lập để quản lý những ngành học này.

Năm 1996, cùng với việc sắp xếp lại mạng lưới đại học trong cả nước, Khoa Nông nghiệp được xác lập trở lại trên cơ sở sát nhập các Khoa Trồng trọt, Chăn nuôi – Thú y, Thủy sản và Chế biến. Sự hợp nhất này giúp củng cố và phát huy sức mạnh liên ngành thông qua các mối liên kết trong đào tạo cũng như­ trong nghiên cứu khoa học và phục vụ sản xuất. Từ năm 2002, do sự phát triển mạnh của ngành Thủy sản, Khoa Thủy sản được thành lập trở lại và tách ra khỏi Khoa Nông nghiệp.

Năm 2005, Khoa Nông nghiệp được đổi tên thành Khoa Nông nghiệp và Sinh học ứng dụng nhằm đáp yêu cầu phát triển của thực tiễn. Nhiệm vụ chính của Khoa Nông nghiệp và Sinh học ứng dụng hiện nay là đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ phục vụ sản xuất và góp phần vào sự phát triển của ngành nông nghiệp vùng Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước.

Các lĩnh vực nghiên cứu của khoa bao gồm khoa học cây trồng, chăn nuôi, thú y, khoa học đất, bảo vệ thực vật, di truyền và chọn giống, công nghệ thực phẩm, công nghệ sinh học, công nghệ rau hoa quả và cảnh quan. Hàng năm, khoa đảm nhận thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu khoa học các cấp theo yêu cầu của các cơ quan quản lý nhà nước, các địa phương, doanh nghiệp,... Từ những kết quả của các công trình nghiên cứu khoa học, khoa đã chuyển giao ra cộng đồng nhiều sản phẩm thiết thực phục vụ sản xuất nông nghiệp và đời sống như chế phẩm Trico-ĐHCT, chế phẩm nấm xanh, phân bón vi sinh, các quy trình kỹ thuật canh tác hiệu quả (xử lý ra hoa cây ăn trái, sản xuất rau sạch…), bảo quản sau thu hoạch, các sản phẩm thực phẩm truyền thống, ...

Khoa Nông nghiệp và Sinh học ứng dụng đã thiết lập mối quan hệ hợp tác với nhiều viện, trường, các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ, các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Các chương trình và dự án hợp tác quốc tế tiêu biểu trong giai đoạn hiện tại bao gồm: phát triển nền nông nghiệp bền vững thích ứng với sự biến đổi khí hậu và nước biển dâng theo cách tiếp cận chuỗi giá trị toàn cầu (dự án ODA, Nhật Bản), phát triển các chương trình đào tạo sau đại học dựa trên nền tảng mạng lưới liên kết (dự án VLIR-Network, Bỉ), phát triển năng lực (dự án DANIDA, Đan Mạch; dự án SAREC, Thụy điển; dự án MACBETH, WTO).

 

Tin tức khác

               
 

ĐÀO TẠO

 

NGHIÊN CỨU

 

CƠ SỞ DỮ LIỆU

 

LIÊN KẾT

 

KẾT NỐI  DOANH NGHIỆP

 

Qui chế học vụ

Học phí

Thông tin học bổng

 

Xuất bản phẩm

 

Cơ sở dữ liệu và tạp chí

Học liệu mở

  FAOSTAT, ResearchGate, GFSIVLIR,  …  

 Vemedim, De Heus, GreenFeed,   Ajinomoto, Phan bon Binh Dien, VFC, Tap doan Loc Troi, …

 

    
                 

 

KHOA NÔNG NGHIỆP
Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
+84.0292 3831166 - Fax: +84.0292 3830814
Email: knnghiep@ctu.edu.vn