CTU       English

NHÂN SỰ VĂN PHÒNG KHOA
- PGS.TS. Hồ Quảng Đồ
- Chức vụ: Chánh Văn phòng
- Email: hqdo@ctu.edu.vn
- Phụ trách chung các hoạt động của Văn phòng
- Phụ trách các bộ phận/ tổ thuộc Văn phòng Khoa
    + Bộ phận văn phòng, thiết bị, giám thị, website, Tivi
    + Tổ thư viện
    + Tổ bảo vệ
    + Các trợ lý thuộc Văn phòng Khoa
- Trợ lý giáo vụ Sau Đại học
    + Phụ trách giáo vụ đào tạo thạc sĩ
    + Phụ trách giáo vụ đào tạo tiến sĩ
- Ths. Nguyễn Quang Dũng
- Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng
- Email: nqdung@ctu.edu.vn
- Phụ trách cảnh quan, cây cảnh, tổ vệ sinh và Công đoàn đơn vị
- Phụ trách hộp thư điện tử của Khoa
- Thay mặt Chánh Văn phòng để xử lý điều hành công việc của Tổ Văn phòng Khoa khi Chánh VPK đi vắng
- Trợ lý giáo vụ Đại học
    + Phụ trách giáo vụ hệ chính quy
    + Phụ trách giáo vụ hệ liên thông
    + Phụ trách giáo vụ hệ vừa làm vừa học
    + Phụ trách giáo vụ hệ từ xa
    + Phụ trách công tác đảm bảo chất lượng CTĐT
- Lê Thị Bích Phương
- Email: bichphuong@ctu.edu.vn
- Thư ký Ban Chủ nhiệm Khoa
- Trợ lý Tài chính
- ThS. Phạm Hoàng Dũng
- Email: phdung@ctu.edu.vn
- Trợ lý Tổ chức
- TS. Lưu Thái Danh
- Email: ltdanh@ctu.edu.vn

- Trợ lý Hợp tác Quốc tế & Quản lý dự án

- Quản trị phòng thí nghiệm

- TS. Lê Minh Tường
- Email: lmtuong@ctu.edu.vn
- Trợ lý Nghiên cứu Khoa học
- Nguyễn Tri Khương
- Email: ntkhuong@ctu.edu.vn
- Quản trị thiết bị - Bảo hộ An toàn lao động
- Đinh Thị Hoa
- Email: dinhthihoa@ctu.edu.vn
- Trợ lý Công tác Sinh viên
- Văn thư
- Trần Minh Tùng
- Email: tmtung@ctu.edu.vn
- Cán bộ kỹ thuật

- Phụ trách website Khoa

- Phụ trách xếp thời khóa biểu

- Phụ trách điểm M (Miễn) và điểm I

- Tạ Thế Chính
- Giám thị
- Nguyễn Hồ Hạ Nguyên

- Email:nhhnguyen@ctu.edu.vn

- Thư Viện
- Cao Thị Sáng
- Email: ctsang@ctu.edu.vn
- Nhân viên Thư viện
- Mai Chí Hiếu
- Tổ trưởng Tổ bảo vệ
- Nguyễn Tiến Dũng
- Nhân viên Bảo vệ
- Cn. Đỗ Hoàng Phúc
- Nhân viên Bảo vệ
- Nguyễn Thị Bích Đào
- Tổ trưởng Tổ vệ sinh
- Nguyễn Thị Thu Thảo - Nhân viên vệ sinh
- Nguyễn Thị Phượng - Nhân viên vệ sinh
- Nguyễn Thị Dung - Nhân viên vệ sinh
- Chiêm Kim Phượng - Nhân viên vệ sinh

 

KHOA NÔNG NGHIỆP
Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
+84.0292 3831166 - Fax: +84.0292 3830814
Email: knnghiep@ctu.edu.vn