BỘ MÔN KHOA HỌC CÂY TRỒNG

 

BCH Đoàn thanh niên bộ môn Khoa học cây trồng

1. Đ/c Lê Trường Giang: Bí thư chi đoàn bộ môn Khoa học Cây trồng, UVTV đoàn khoa Nông nghiệp.

Liên hệ: sđt: 0941611916, email: truonggiang@ctu.edu.vn

2. Đ/c Huỳnh Lê Anh Nhi: Phó bí thư chi đoàn bộ môn Khoa học Cây trồng

Liên hệ: sđt: 0356296204, email: hlanhi@ctu.edu.vn

Tên đơn vị
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại:
Email