KHOA NÔNG NGHIỆP

 

English

       Email   

  Clip giới thiệu chi tiết Ngành Công nghệ thực phẩm chương trình chất lượng cao

 

Tham khảo chi tiết chương trình đào tạo tại đây

Thạc sĩ quốc tế Công nghệ thực phẩm, học tại Việt Nam (VLIR – Network) https://vlirnetwork.ctu.edu.vn

Thông tin tuyển sinh CTĐT Chất lượng cao của Trường, https://tuyensinh.ctu.edu.vn/chuong-trinh-chat-luong-cao/xet-tuyen-ctclc

 

Tin tức khác

               
 

ĐÀO TẠO

 

NGHIÊN CỨU

 

CƠ SỞ DỮ LIỆU

 

LIÊN KẾT

 

KẾT NỐI  DOANH NGHIỆP

 

Qui chế học vụ

Học phí

Thông tin học bổng

 

Xuất bản phẩm

 

Cơ sở dữ liệu và tạp chí

Học liệu mở

  FAOSTAT, ResearchGate, GFSIVLIR,  …  

 Vemedim, De Heus, GreenFeed,   Ajinomoto, Phan bon Binh Dien, VFC, Tap doan Loc Troi, …

 

    
                 

 

KHOA NÔNG NGHIỆP
Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
+84.0292 3831166 - Fax: +84.0292 3830814
Email: knnghiep@ctu.edu.vn