BỘ MÔN CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

                                Department of Food Technology

   

THẠC SĨ NGÀNH CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của Trường Đại học Cần Thơ, năm học 2019-2020

Ngành: Công nghệ thực phẩm       Mã số: 8540101

STT

Nội dung

Trình độ đào tạo: Thạc sĩ

I

Điều kiện đăng ký tuyển sinh

Có bằng đại học đúng ngành ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi (Công nghệ thực phẩm).

Có bằng đại học là ngành gần với ngành đăng ký dự thi, bao gồm Công nghệ sau thu hoạch, Công nghệ chế biến thủy sản, Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm, - Kỹ thuật thuật phẩm, Sinh học, Sinh học ứng dụng, Công nghệ sinh học, Công nghệ kỹ thuật hóa học.

II

Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, thái độ và trình độ ngoại ngữ đạt được

Kiến thức: Chương trình trang bị cho người học kiến thức chuyên môn sâu và rộng về các quá trình cơ sở trong chế biến thực phẩm, quản lý chất lượng an toàn thực phẩm; Kiến thức về tồn trữ và bảo quản thực phẩm; Tiếp cận thực tiễn sản xuất tại các nhà máy qua hoạt động tham quan, thực tập thực tế, song song với việc tham gia các chuyên đề học thuật, từ đó bổ sung thêm các kiến thức thực tiễn và có cơ hội trao đổi thảo luận với các chuyên gia, nhà khoa học và doanh nghiệp.

Kỹ năng: Khả năng làm việc độc lập, khả năng làm việc nhóm, phát hiện và giải quyết vấn đề thuộc lĩnh vực thực phẩm; Tư duy sáng tạo, tính tự chủ trong phương pháp làm việc và nghiên cứu khoa học.

Thái độ: Chủ động phát hiện và giải quyết các vấn đề thuộc chuyên môn đào tạo và đề xuất những sáng kiến có giá trị; Tự định hướng phát triển năng lực cá nhân, thích nghi với môi trường làm việc có tính cạnh tranh cao. Xây dựng, thẩm định kế hoạch, có năng lực phát huy trí tuệ tập thể trong quản lý và hoạt động chuyên môn.

Ngoại ngữ: Học viên tự học đạt chứng nhận B1 (bậc 3/6) theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương.

III

Các chính sách, hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học

-  Học viên được cấp mã số HV, thẻ HV, địa chỉ thư điện tử.

-  Chương trình đào tạo; tóm tắt học phần; đề cương chi tiết học phần được công bố trên website Trường.

-  Được sử dụng miễn phí hệ thống máy tính công trong trường để phục vụ học tập và nghiên cứu.

-  Phòng thí nghiệm có đầy đủ thiết bị đáp ứng mục tiêu đào tạo của ngành.

-  Hỗ trợ kinh phí thực hiện nghiên cứu từ các đề tài, dự án trong lĩnh vực công nghệ thực phẩm.

-  Học viên được tư vấn, hỗ trợ kịp thời các vấn đề khó khăn trong suốt quá trình học tập.

IV

Chương trình đào tạo mà nhà trường thực hiện

 Chương trình đào tạo công bố tại địa chỉ https://gs.ctu.edu.vn/kctdt2020/ctdt/8540101.pdf

V

Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường

Có khả năng học tập, nâng cao trình độ tiến sĩ Công nghệ thực phẩm tại trường Đại học Cần Thơ cũng như ở các Trường đào tạo tiến sĩ cả trong và ngoài nước

VI

Vị trí làm sau khi tốt nghiệp

Cán bộ kỹ thuật và quản lý ở các công ty sản xuất thưc phẩm, cơ quan quản lý chất lượng và kiểm nghiệm thực phẩm; các sở, ban ngành tương đương (Sở/Phòng Khoa học và Công nghệ; Sở Y tế; Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn...)

Giảng viên, nghiên cứu viên các trường Đại học, Cao đẳng có giảng dạy về Công nghệ thực phẩm/Công nghệ sau thu hoạch

Nghiên cứu viên ở các viện nghiên cứu và chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực công nghệ thực phẩm, công nghệ sau thu hoạch.

  Cần Thơ, ngày 30 tháng 6 năm 2020
HIỆU TRƯỞNG

 

BỘ MÔN CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

Khoa Nông nghiệp, Trường Đại học Cần Thơ

Khu II, đường 3/2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ