BỘ MÔN CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

                                Department of Food Technology

   

 

 NGÀNH CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

Thông tin chung

Ngành: Công nghệ thực phẩm (Food technology)                          Mã ngành: 7540101

Hệ đào tạo: Chính quy                 Thời gian đào tạo: 4,5 năm          Danh hiệu: Kỹ sư

Đơn vị quản lý: Bộ môn Công nghệ thực phẩm, Khoa Nông nghiệp

Mục tiêu đào tạo

Chương trình đào tạo ngành Công nghệ thực phẩm trình độ đại học đào tạo các kỹ sư có kiến thức lý thuyết vững vàng và kỹ năng thực hành trong lĩnh vực chế biến, kiểm soát thực phẩm theo quy mô công nghiệp và định hướng phát triển sản phẩm mới. Kỹ sư Công nghệ thực phẩm có khả năng tiếp cận các kỹ thuật mới dựa trên các kỹ thuật được trang bị, có khả năng hợp tác và quản lý nguồn lực; khả năng thích ứng với sự thay đổi đa dạng của công việc; có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm với xã hội; có thái độ lao động nghiêm túc, có năng lực nghiên cứu khoa học và có sức khoẻ đáp ứng được những yêu cầu hoàn thiện bản thân của người học, phục vụ phát triển kinh tế - xã hộicủa đất nước và yêu cầu hội nhập khu vực và quốc tế.

Thông tin chi tiết về chương trình đào tạo: https://www.ctu.edu.vn/dao-tao/ctdt-dai-hoc.html 

Thông tin tuyển sinh:https://tuyensinh.ctu.edu.vn/

BỘ MÔN CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

Khoa Nông nghiệp, Trường Đại học Cần Thơ

Khu II, đường 3/2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ