BỘ MÔN CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

                                Department of Food Technology

   

NGÀNH CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM CHẤT LƯỢNG CAO

Thông tin chung

Ngành: Công nghệ thực phẩm (Food Technology)                          Mã ngành: 7540101C

Trình độ: Đại học chất lượng cao                                                        Hệ đào tạo: Chính quy

Thời gian đào tạo: 4,5 năm          Danh hiệu: Kỹ sư

Đơn vị quản lý: Bộ môn Công nghệ thực phẩm, Khoa Nông nghiệp

Mục tiêu đào tạo

Chương trình ngành Công nghệ thực phẩm trình độ đại học chất lượng cao đào tạo các kỹ sưnắm vững kiến thức chuyên môn, có kỹ năng thực hành thành thạo và kỹ năng nghề nghiệp ứng dụng tốt, có năng lực cạnh tranh cao trên thị trường lao động; kỹ năng và mức độ tự chủ tự chịu trách nhiệm để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế, giải quyết tốt những vấn đề khoa học và kỹ thuật của ngành công nghệ thực phẩm trong môi trường nghiên cứu và sản xuất, thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Thông tin chi tiết về chương trình đào tạo: https://www.ctu.edu.vn/dao-tao/ctdt-dai-hoc.html

Thông tin tuyển sinh:https://tuyensinh.ctu.edu.vn/

BỘ MÔN CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

Khoa Nông nghiệp, Trường Đại học Cần Thơ

Khu II, đường 3/2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ