BỘ MÔN CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

                                Department of Food Technology

   

NGÀNH CÔNG NGHỆ SAU THU HOẠCH

Thông tin chung

Ngành: Công nghệ Sau thu hoạch (Post-harvest technology)       Mã ngành: 7540104

Hệ đào tạo: Chính quy                 Thời gian đào tạo: 4,5 năm          Danh hiệu: Kỹ sư

Đơn vị quản lý: Bộ môn Công nghệ thực phẩm, Khoa Nông nghiệp

Mục tiêu đào tạo

Chương trình ngành Công nghệ sau thu hoạch trình độ đại học đào tạo các kỹ sư nắm vững kiến thức lý thuyết và thực hành trong lĩnh vực kiểm soát, quản lý, tổ chức sản xuất ngành hàng nông sản sau thu hoạch. Kỹ sư Công nghệ sau thu hoạch có khả năng tiếp cận các kỹ thuật mới dựa trên các kỹ thuật được trang bị, có khả năng hợp tác và quản lý nguồn lực; khả năng thích ứng với sự thay đổi đa dạng của công việc; có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm với xã hội; có thái độ lao động nghiêm túc, có năng lực nghiên cứu khoa học và có sức khoẻ đáp ứng được những yêu cầu hoàn thiện bản thân của người học, phục vụ phát triển kinh tế - xã hộicủa đất nước và yêu cầu hội nhập khu vực và quốc tế.

Thông tin chi tiết về chương trình đào tạo: https://www.ctu.edu.vn/dao-tao/ctdt-dai-hoc.html 

Thông tin tuyển sinh:https://tuyensinh.ctu.edu.vn/

 

BỘ MÔN CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

Khoa Nông nghiệp, Trường Đại học Cần Thơ

Khu II, đường 3/2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ