KHOA NÔNG NGHIỆP

 

English

Hội nghị Khoa học Nông nghiệp Quốc tế lần 2

“Nông nghiệp sáng tạo cho phát triển bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu"

The Second International Conference on Agricultural Sciences (ICAS)

“Innovative agriculture for sustainable development adapting to climate change”

 5-6 June 2020, Can Tho, Vietnam

                                                                                                                                                                              Xem thông báo số 1        English      http://icas.ctu.edu.vn  

                                

NHÂN SỰ VĂN PHÒNG KHOA
- PGS.TS. Hồ Quảng Đồ
- Chức vụ: Chánh Văn phòng
- Email: hqdo@ctu.edu.vn
- Phụ trách chung các hoạt động của Văn phòng
- Phụ trách các bộ phận/ tổ thuộc Văn phòng Khoa
    + Bộ phận văn phòng, thiết bị, giám thị, website, Tivi
    + Tổ thư viện
    + Tổ bảo vệ
    + Các trợ lý thuộc Văn phòng Khoa
- Trợ lý giáo vụ Sau Đại học
    + Phụ trách giáo vụ đào tạo thạc sĩ
    + Phụ trách giáo vụ đào tạo tiến sĩ
- Ths. Nguyễn Quang Dũng
- Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng
- Email: nqdung@ctu.edu.vn
- Phụ trách cảnh quan, cây cảnh, tổ vệ sinh và Công đoàn đơn vị
- Phụ trách hộp thư điện tử của Khoa
- Thay mặt Chánh Văn phòng để xử lý điều hành công việc của Tổ Văn phòng Khoa khi Chánh VPK đi vắng
- Trợ lý giáo vụ Đại học
    + Phụ trách giáo vụ hệ chính quy
    + Phụ trách giáo vụ hệ liên thông
    + Phụ trách giáo vụ hệ vừa làm vừa học
    + Phụ trách giáo vụ hệ từ xa
    + Phụ trách công tác đảm bảo chất lượng CTĐT
- Lê Thị Bích Phương
- Email: bichphuong@ctu.edu.vn
- Thư ký Ban Chủ nhiệm Khoa
- Trợ lý Tài chính
- ThS. Phạm Hoàng Dũng
- Email: phdung@ctu.edu.vn
- Trợ lý Tổ chức
- TS. Lưu Thái Danh
- Email: ltdanh@ctu.edu.vn

- Trợ lý Hợp tác Quốc tế & Quản lý dự án

- Quản trị phòng thí nghiệm

- TS. Lê Minh Tường
- Email: lmtuong@ctu.edu.vn
- Trợ lý Nghiên cứu Khoa học
- Nguyễn Tri Khương
- Email: ntkhuong@ctu.edu.vn
- Quản trị thiết bị - Bảo hộ An toàn lao động
- Đinh Thị Hoa
- Email: dinhthihoa@ctu.edu.vn
- Trợ lý Công tác Sinh viên
- Văn thư
- Trần Minh Tùng
- Email: tmtung@ctu.edu.vn
- Cán bộ kỹ thuật

- Phụ trách website Khoa

- Phụ trách xếp thời khóa biểu

- Phụ trách điểm M (Miễn) và điểm I

- Tạ Thế Chính
- Giám thị
- Nguyễn Hồ Hạ Nguyên

- Email:nhhnguyen@ctu.edu.vn

- Thư Viện
- Cao Thị Sáng
- Email: ctsang@ctu.edu.vn
- Nhân viên Thư viện
- Mai Chí Hiếu
- Tổ trưởng Tổ bảo vệ
- Nguyễn Tiến Dũng
- Nhân viên Bảo vệ
- Cn. Đỗ Hoàng Phúc
- Nhân viên Bảo vệ
- Nguyễn Thị Bích Đào
- Tổ trưởng Tổ vệ sinh
- Nguyễn Thị Thu Thảo - Nhân viên vệ sinh
- Nguyễn Thị Phượng - Nhân viên vệ sinh
- Nguyễn Thị Dung - Nhân viên vệ sinh
- Chiêm Kim Phượng - Nhân viên vệ sinh

 

KHOA NÔNG NGHIỆP
Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
+84.0292 3831166 - Fax: +84.0292 3830814
Email: knnghiep@ctu.edu.vn