BỘ MÔN KHOA HỌC CÂY TRỒNG

 

Thông tin tuyển sinh ngành Khoa học Cây trồng

Hình ảnh hoạt động

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Cán bộ bộ môn KHCT
Sinh viên ngành KHCT nhận học bổng giao lưu ngắn hạn tại Thái Lan
Thực tập giáo trình KHCT
Thực tập giáo trình KHCT
Sinh viên ngành KHCT tham gia chào đón TSV K44
Sinh viên tốt ngiệp

Tổng quan chuyên ngành Khoa học Cây trồng

Bm KHCT

Đề cương chi tiết học phần: Thâm cứu sản xuất lúa. Mã số: NN727

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                         ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

 


1. THÔNG TIN VỀ HỌC PHẦN VÀ GIẢNG VIÊN

1.1. Tên học phần: Thâm cứu sản xuất lúa (Advances in Rice production). Mã số: NN727

1.2. Trình độ: Thạc sĩ

1.3. Cấu trúc học phần: Số TC: 2 (LT: 20 tiết; BT: 05 tiết; TH: 05 tiết)

1.4. Học phần tiên quyết: Thâm cứu sinh lý thực vật (NN710), Thâm cứu dinh dưỡng cây trồng (NN714).

1.5. Bộ môn phụ trách giảng dạy: Khoa học cây trồng; Khoa: Nông nghiệp & SHƯD

1.6. Thông tin giảng viên:

Họ và tên Giảng viên: Nguyễn Thành Hối

Học hàm, học vị: Phó giáo sư, Tiến sĩ

Địa chỉ liên hệ: ĐT: 0918822168. Email: nthhoi@ctu.edu.vn

 

2. MÔ TẢ HỌC PHẦN

Lúa là cây trồng quan trọng nhất ở Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Môn học đi sâu nghiên cứu về cơ sở khoa học của quá trình sinh trưởng và phát triển của cây lúa. Phân tích các yếu tố giới hạn trong sản xuất lúa ở ĐBSCL để tìm hướng giải quyết, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và lợi nhuận cho nông dân.

 

Xem tiếp...

Đề cương chi tiết học phần: Phương pháp luận trong nghiên cứu khoa học Mã số: NN601

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

 1.         THÔNG TIN VỀ HỌC PHẦN VÀ GIẢNG VIÊN

1.1.      Tên học phần: Phương pháp luận trong nghiên cứu khoa học

1.2.      Trình độ: Cao học

1.3.      Cấu trúc học phần: Số TC: 2 (LT: 30; BT: 0; TH:)

1.4.      Học phần tiên quyết:…………….. Mã số:….

1.5.      Bộ môn phụ trách giảng dạy: Khoa học Cây trồng; Khoa: NN&SHƯD

1.6.      Thông tin giảng viên:

Họ và tên Giảng viên: Lê Vĩnh Thúc

Học hàm, học vị: Phó giáo sư, Tiến sĩ

Địa chỉ liên hệ: ĐT: 0946077 797. Email: lvthuc@ctu.edu.vn

2.         MÔ TẢ HỌC PHẦN

Học phần cung cấp thông tin cho học viên về các khái niệm và công cụ nghiên cứu khoa học để chuẩn bị cho một luận văn nghiên cứu. Hình thành một đề tài nghiên cứu, thiết kế và tiến hành thực hiện nghiên cứu. Phương pháp thu thập số liệu, xử lý số liệu. Trình bày kết quả nghiên cứu và thảo luận kết quả thu được.

  1. 3.     MỤC TIÊU HỌC PHẦN

Học phần thuộc khối kiến thức chung sẽ giảng dạy cho học viên các nội dung về khái niệm khoa học và nghiên cứu khoa học. Cách viết một đề cương nghiên cứu, thiết kế thí nghiệm, thu thập số liệu, xử lý số liệu. Trình bày kết quả và thảo luận kết quả đạt được. Tư duy viết bài báo cáo khoa học.

4.     NỘI DUNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

4.1 Lý thyết

Chương

Tiết (LT/BT/TH)

Chương 1. Tư duy hình thành vấn đề nghiên cứu khoa học

1.1  Giới thiệu về nghiên cứu khoa học

1.2  Hình thành nên đề tài nghiên cứu khoa học

1.3  Tính khoa học và cần thiết thực hiện đề tài nghiên cứu

1.4  Xác định sự không trùng lắp, tính mới

3/0/0

Chương 2. Thiết kế bố trí thí nghiệm

2.1 Cách thiết kế một thí nghiệm nghiên cứu

2.2 Diễn đạt ý tưởng nghiên cứu bằng hình ảnh

2.3 Bố trí thí nghiệm

2.4 Sử dụng phương pháp gì trong nghiên cứu

3/0/0

Chương 3. Thu thập số liệu và thiết kế bảng số liệu

3.1 Thu thập số liệu định lượng

3.2 Thu thập số liệu định tính

3.3 Thiết kế bảng thu thập số liệu

3.4 Xử lý số liệu

3/0/0

Chương 4. Hướng giải quyết số liệu thu được

4.1 Ý nghĩa của số liệu thu được

4.2 Mối quan hệ giữa các số liệu thu được

4.3 Tổng thể kết quả cần đạt được

3/1/0

Chương 5. Cách trình bày kết quả đạt được

5.1 Trình bày hình ảnh

5.2 Trình bày bảng

5.3 Trình bày hình chụp

3/1/0

Chương 6. Tập báo cáo khoa học

6.1 Yêu cầu tập báo cáo theo quy định

6.2 Lưu ý cách viết thành đoạn văn

6.3 Lưu ý sử dụng thì trong tập báo cáo

6.4 Logic giữa bài viết, số liệu thu được và cách trình bày nội dung cần thảo luận

3/1/3

Chương 7. Báo cáo trước Hội đồng

1.1  Cách thiết kế bài báo cáo

1.2  Các kỹ năng báo cáo

1.3  Kỹ năng trả lời câu hỏi

2/1/0

4.2 Thực hành

Mỗi học viên báo cáo đề cương nghiên cứu thuộc lĩnh vực nghiên cứu của mình trước lớp (20 tiết)

5.         PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ ĐÁNH GIÁ

5.1.      Phương pháp giảng dạy: Học phần được giảng dạy kết hợp gồm lý thuyết (30 tiết), trong quá trình học học viên sẽ làm bài tập và thuyết trình theo nhóm trước lớp.

5.2.      Phương pháp đánh giá: Chuyên cần: 10%; tập báo cáo đề cương 60% và báo cáo đề cương 30%.

6.         TÀI LIỆU THAM KHẢO CỦA HỌC PHẦN

6.1 Geoffrey R. Marczyk, David DeMatteo, David Festinger. 2005. Essentials of Research Design and Methodology.  John Wiley & Sons, Inc. 306 pages.

6.2 Vũ Cao Đàm. 2008. Phương pháp nghiên cứu khoa học. Nxb Giáo Dục.

6.3 Andrei Baltakmens. 2012. Effective Presentations for Teaching. http://www.uq.edu.au/teach/resources/beyond-bullets-web.pdf

6.4 Kothori C.R. 2004. Research methodology: Methods and techniques. New Age International (P) Ltd., Publishers

 

                                                                                                            Ngày 20  tháng 6  năm 2017

                 Duyệt của đơn vị                                                                 Người biên soạn

                TL. HIỆU TRƯỞNG

             TRƯỞNG KHOA/VIỆN            

 

                                                                                                               Lê Vĩnh Thúc

Số lược truy cập

2693206
Today
This Week
All days
5876
26508
2693206

Your IP: 192.168.253.10
2021-07-23 20:03

KHOA NÔNG NGHIỆP
Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
+84.0292 3831166 - Fax: +84.0292 3830814
Email: knnghiep@ctu.edu.vn