BỘ MÔN KHOA HỌC CÂY TRỒNG

 

Thông tin tuyển sinh ngành Khoa học Cây trồng

Hình ảnh hoạt động

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Cán bộ bộ môn KHCT
Sinh viên ngành KHCT nhận học bổng giao lưu ngắn hạn tại Thái Lan
Thực tập giáo trình KHCT
Thực tập giáo trình KHCT
Sinh viên ngành KHCT tham gia chào đón TSV K44
Sinh viên tốt ngiệp

Tổng quan chuyên ngành Khoa học Cây trồng

Bm KHCT

Đề cương chi tiết học phần: Kỹ thuật xử lí ra hoa Mã số: NN 724

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Khoa Nông Nghiệp & Sinh Học Ứng Dụng                      Độc Lập - Tự do - Hạnh Phúc

                          -----                                                                            -----

 

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC: KỸ THUẬT XỬ LÝ RA HOA CÂY ĂN TRÁI

(Floral induction of fruit trees)

1.         THÔNG TIN VỀ HỌC PHẦN VÀ GIẢNG VIÊN

1.1.      Tên học phần: Kỹ thuật xử lý ra hoa cây ăn trái         Mã số: NN 724

1.2.      Trình độ: Thạc sĩ

1.3.      Cấu trúc học phần: Số TC: 2  (LT: 22 tiết; BT: 8 tiết)

1.4.      Học phần tiên quyết: Thâm cứu sinh lý thực vật  Mã số: NN 710

1.5.      Bộ môn phụ trách giảng dạy: BM Khoa học cây trồng  Khoa: Nông nghiệp & Sinh Học Ứng Dụng.

1.6.      Thông tin giảng viên:

Họ và tên Giảng viên: Trần Văn Hâu

Học hàm, học vị: Phó giáo sư, Tiến sĩ

Địa chỉ liên hệ: ĐT: 0918. 240259 Email: tvhau@ctu.edu.vn

2.         MÔ TẢ HỌC PHẦN

Môn học nhằm trang bị cho HV kiến thức về cơ chế của sự khởi phát hoa, các yếu tố kiểm soát sự ra hoa như dinh dưỡng, sự khô hạn, độ dài ngày, nhiệt độ thấp, tuổi cây và sự khởi phát hoa và kỹ thuật xử lý ra hoa bằng biện pháp canh tác và hóa chất  trên các loại cây ăn trái.

Xem tiếp...

Đề cương chi tiết học phần: Thâm Cứu Dinh dưỡng Cây Trồng Mã số NN714

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

 1.         THÔNG TIN VỀ HỌC PHẦN VÀ GIẢNG VIÊN

1.1.      Tên học phần: Thâm Cứu Dinh dưỡng Cây Trồng    Mã số NN714

1.2.      Trình độ: Thạc sĩ

1.3.      Cấu trúc học phần: Số TC: 30 (LT: 12; BT: 36)

1.4.      Học phần tiên quyết: Không      Mã số: Không

1.5.      Bộ môn phụ trách giảng dạy: Khoa; Khoa/Viện: Bộ môn Khoa Học Cây Trồng; Khoa Nông Nghiệp và Sinh Học Ứng Dụng

1.6.      Thông tin giảng viên:

Họ và tên Giảng viên: Nguyễn Bảo Vệ

Học hàm, học vị: Giáo sư, Tiến sĩ

Địa chỉ liên hệ: ĐT: 0906312889    Email: nbve@ctu.edu.vn

2.         MÔ TẢ HỌC PHẦN

Học phần nầy giúp cho học viên xác định được những yếu tố có ảnh hưởng đến sự hấp thụ dưỡng chất của cây trồng và nhận rõ được mối quan hệ giữa dưỡng chất và môi trường. Nội dung gồm có: (a) Đánh giá nguồn dưỡng chất N cung cấp cho cây trồng: Nguồn N; Đánh giá nguồn đạm sinh học là chủ đạo; (b) Biến dưỡng N trong cây: Sự hấp thu N qua rễ: Trao đổi ion H+, OH-; Sự di chuyển của N đến lá; Các tiến trình biến dưỡng N trong cây; (c) Đánh giá yếu tố ảnh hưởng hấp thu dinh dưỡng qua rễ: Cơ chế hấp thu dinh dưỡng qua rễ; Các yếu tố ảnh hưởng; Biện pháp làm tăng khả năng hấp thụ dưỡng chất của cây; (d) Đánh giá yếu tố ảnh hưởng hấp thu dinh dưỡng qua lá: Cơ chế hấp thu dinh dưỡng qua lá; Các yếu tố ảnh hưởng; Biện pháp làm tăng khả năng hấp thụ dưỡng chất của cây; (e) Đánh giá ảnh hưởng của cung cấp dinh dưỡng đến sự phát triển của côn trùng và bệnh: Cơ chế xâm nhập của nấm bệnh và côn trùng; Ảnh hưởng trực tiếp; Ảnh hưởng gián tiếp; Giải pháp; (f) Xây dựng chìa khóa nhận diện triệu chứng thiếu dinh dưỡng trên cây trồng: Mô tả triệu chứng thiếu dinh dưỡng của từng dưỡng chất; Xây dựng chìa khoá; Đánh giá khả năng áp dụng.

Xem tiếp...

Số lược truy cập

1413627
Today
This Week
This Month
All days
1420
19889
34257
1413627

Your IP: 192.168.253.10
2020-07-11 09:12

Đại học Cần Thơ và Khoa Nông nghiệp

KHOA NÔNG NGHIỆP
Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
+84.0292 3831166 - Fax: +84.0292 3830814
Email: knnghiep@ctu.edu.vn