VIÊN CHỨC ĐANG LÀM VIỆC TẠI BỘ MÔN THÚ Y

STT

Họ tên

MSCB

Chức danh, Chức vụ

Chuyên Ngành

Năm TN

Số điện thoại

1

PGS.TS. Trần Ngọc Bích

LKKH: EN  VN

000394

Giảng viên cao cấp

Trưởng Bộ môn

Bí Thư Chi Bộ

 TS. Miễn dịch học 01/2009

0972.100857

 2

TS. Nguyễn Thu Tâm

LKKH: EN  VN

002251

Giảng viên

P. Trưởng Bộ môn

    0918.150991

TS. Nguyễn Phúc Khánh

LKKH: EN  VN

 002186

Giảng viên

P. Trưởng Bộ môn

 
TS. Virus học  15/12/2017  0979.160684 

4

PGS.TS. Nguyễn Hữu Hưng

LKKH: EN  VN

000382

Nhà giáo ưu tú;

Giảng viên cao cấp

   

0918.392612

5

PGS.TS. Hồ Thị Việt Thu

000384

Giảng viên cao cấp

TS. Khoa học Nông nghiệp  06/06/2008 

0918.313954

6

PGS.TS. Lý Thị Liên Khai

LKKH: EN  VN

000386

Giảng viên cao cấp

TS. Vi sinh thú y và Sinh học phân thử  09/2010

0908.139293

7

PGS.TS. Nguyễn Trọng Ngữ

LKKH: EN  VN

002138

Giảng viên cao cấp

P. Trưởng Khoa Nông nghiệp

TS. Khoa học Nông nghiệp  12/2006 

0989.828295

8

TS. Trần Thị Thảo

LKKH: EN  VN

002803

Giảng viên

TS. Bệnh lý học và chữa bệnh vật nuôi  31/05/2019

0987.774878

9

TS. Bùi Thị Lê Minh

002357

Giảng viên

Tổ trưởng Công Đoàn

TS. Bệnh lý học và chữa bệnh vật nuôi  19/9/2019 

0939.817767

10

TS. Nguyễn Thị Bé Mười

002252

Giảng viên

TS. Bệnh lý học và chữa bệnh vật nuôi    11/11/2019

0909.811676

11

TS. Nguyễn Thanh Lãm

002647

Giảng viên

Tổ phó Công Đoàn

TS. Kiểm soát bệnh truyền lây giữa người và động vật, Một sức khỏe  25/03/2019

0939.468525

12

TS. Nguyễn Khánh Thuận

002796

Giảng viên

TS. Khoa học Thú y Ứng dụng  21/09/2018

0919.783065

13

ThS. Phạm Hoàng Dũng

000430

Giảng viên

   

0908619809

14

ThS. Châu Thị Huyền Trang

002294

Giảng viên

   

0948.758577

15

ThS. Huỳnh Ngọc Trang

LKKH: EN  VN

002430

Giảng viên

Thư ký

   

0983.696434

16

ThS. Nguyễn Vĩnh Trung

002361

Giảng viên

   

0918.541083

17

ThS. Nguyễn Hồ Bảo Trân

LKKH: EN  VN

002429

Giảng viên

   

0947.513687

18

TS. Vũ Ngọc Minh Thư

002699

Giảng viên

TS. Công nghệ sinh học  02/03/2020 

0903.685759

19

ThS. Đặng Thị Thắm

002822

Nhân viên PTN

   

0962.436438

20

ThS. Trần Duy Khang

009883

Nghiên cứu viên

ThS. Thú Y  30/05/2019 

0908.999958

21

ThS. Trần Thị Kiều Trinh

009833

Nghiên cứu viên

   

0167.4614066

22

ThS. Huỳnh Tấn Lộc

009882

Nghiên cứu viên

ThS. Thú Y  15/05/2017 

0906.856869

23

ThS. Lê Bình Minh

009831

Nghiên cứu viên

ThS. Thú Y   

0163.2462808

24

ThS. Phạm Diệu Anh

009832

Nghiên cứu viên

ThS. Thú Y   

0965.002122

25

Ks. Lê Quang Trung

 009959

Nghiên cứu viên

KS. Chăn Nuôi

 15/02/2016

0372.259839

 

GIẢNG VIÊN THỈNH GIẢNG

STT Họ tên MSCB Chức danh Chức vụ Số điện thoại
1

PGS.TS. Nguyễn Đức Hiền

LKKH: EN  VN

 7004235 Giảng viên thỉnh giảng 0913.973801

 

VIÊN CHỨC ĐÃ NGHĨ HƯU HOẶC CHUYỂN CÔNG TÁC

1 PGS.TS. Châu Bá Lộc Nghỉ hưu
2 TS. Trần Thị Phận Nghỉ hưu
3 PGS.TS Lưu Hữu Mãnh Nghỉ hưu
4 PGS.TS Huỳnh Kim DIệu Nghỉ hưu
5 Cô Phạm Thị Ánh Hồng Nghỉ hưu
6 Th.S. Nguyễn Văn Biện Nghỉ hưu
7 Th.S. Lê Hoàng Sĩ Nghỉ hưu
8 ThS. Nguyễn Dương Bảo Nghỉ hưu
9 Th.S. Trần Nguyên Hùng Chuyển công tác
10 Th.S. Trương Phúc Vinh Chuyển công tác
11 Thầy Trần Hiền Nhơn Nghỉ hưu

 

2692380
Hôm nay
Tuần này
Tất cả
5050
25682
2692380

BỘ MÔN THÚ Y

Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Trần Ngọc Bích, Trưởng Bộ môn; Email: tnbich@ctu.edu.vn; Mobile: 0972100857

Huỳnh Ngọc Trang, Thư ký Bộ môn; Email: hntrang@ctu.edu.vn; Mobile: 0983696434