VIÊN CHỨC ĐANG LÀM VIỆC TẠI BỘ MÔN THÚ Y

STT

Họ tên

MSCB

Chức danh Chức vụ

Số điện thoại

1

PGS.TS. Trần Ngọc Bích

LKKH: EN  VN

000394

Giảng viên cao cấp

Trưởng Bộ môn

0972.100857

2

PGS.TS. Lưu Hữu Mãnh

000357

Nhà giáo ưu tú;

Giảng viên cao cấp

0918.717894

3

PGS.TS. Nguyễn Hữu Hưng

LKKH: EN  VN

000382

Nhà giáo ưu tú;

Giảng viên cao cấp

0918.392612

4

PGS.TS. Hồ Thị Việt Thu

000384

Giảng viên cao cấp

0918.313954

5

PGS.TS. Lý Thị Liên Khai

LKKH: EN  VN

000386

Giảng viên cao cấp

0908.139293

6

PGS.TS. Nguyễn Trọng Ngữ

LKKH: EN  VN

002138

Giảng viên cao cấp

0989.828295

7

TS. Trần Thị Thảo

LKKH: EN  VN

008575

Giảng viên

0987.774878

8

TS. Bùi Thị Lê Minh

002357

Giảng viên

0939.817767

9

TS. Nguyễn Thị Bé Mười

002252

Giảng viên

0909.811676

10

TS. Nguyễn Phúc Khánh

LKKH: EN  VN

002186

Giảng viên

0979.160684

11

TS. Nguyễn Thanh Lãm

002647

Giảng viên

0939.468525

12

TS. Nguyễn Khánh Thuận

002796

Giảng viên

0919.783065

13

ThS. Phạm Hoàng Dũng

000430

Giảng viên

0908619809

14

ThS. Nguyễn Thu Tâm

LKKH: EN  VN

002251

Giảng viên

0918.150991

15

ThS. Châu Thị Huyền Trang

002294

Giảng viên

0948.758577

16

ThS. Huỳnh Ngọc Trang

LKKH: EN  VN

008844

Giảng viên

0983.696434

17

ThS. Nguyễn Vĩnh Trung

002361

Giảng viên

0918.541083

18

ThS. Nguyễn Hồ Bảo Trân

LKKH: EN  VN

009521

Giảng viên

0947.513687

19

ThS. Vũ Ngọc Minh Thư

002699

Giảng viên

0903.685759

20

ThS. Đặng Thị Thắm

009672

Nghiên cứu viên

0962.436438

21

ThS. Trần Duy Khang

009883

Nghiên cứu viên

0908.999958

22

ThS. Trần Thị Kiều Trinh

009833

Nghiên cứu viên

0167.4614066

23

ThS. Huỳnh Tấn Lộc

009882

Nghiên cứu viên

0906.856869

24

Ks. Lê Bình Minh

009831

Nghiên cứu viên

0163.2462808

25

Ks. Phạm Diệu Anh

009832

Nghiên cứu viên

0965.002122

26

Ks. Lê Quang Trung

 

Nghiên cứu viên

0372.259839

 

GIẢNG VIÊN THỈNH GIẢNG

STT Họ tên MSCB Chức danh Chức vụ Số điện thoại
1

PGS.TS. Nguyễn Đức Hiền

LKKH: EN  VN

 7004235 Giảng viên thỉnh giảng 0913.973801

 

VIÊN CHỨC ĐÃ NGHĨ HƯU HOẶC CHUYỂN CÔNG TÁC

1 PGS.TS. Châu Bá Lộc Nghỉ hưu
2 TS. Trần Thị Phận Nghỉ hưu
3 PGS.TS. Huỳnh Kim Diệu Nghĩ hưu
4 Cô Phạm Thị Ánh Hồng Nghỉ hưu
5 Th.S. Nguyễn Văn Biện Nghỉ hưu
6 Th.S. Lê Hoàng Sĩ Nghỉ hưu
7 ThS. Nguyễn Dương Bảo Nghỉ hưu
8 Th.S. Trần Nguyên Hùng Chuyển công tác
9 Th.S. Trương Phúc Vinh Chuyển công tác
10 Thầy Trần Hiền Nhơn Nghỉ hưu

 

1417507
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
1765
23769
38137
1417507

Đại học Cần Thơ và Khoa Nông nghiệp

BỘ MÔN THÚ Y

Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Trần Ngọc Bích, Trưởng Bộ môn; Email: tnbich@ctu.edu.vn; Mobile: 0972100857

Huỳnh Ngọc Trang, Thư ký Bộ môn; Email: hntrang@ctu.edu.vn; Mobile: 0983696434