Chi bộ Thú y

    Bí thư: ThS. Phạm Hoàng Dũng

    P. Bí thư: PGS.TS. Nguyễn Trọng Ngữ

    Chi ủy viên: ThS. Nguyễn Thu Tâm

    

Công đoàn

    Tổ trưởng: ThS. Bùi Thị Lê Minh

    Tổ phó: ThS. Trần Thị Thảo

BỘ MÔN THÚ Y

Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Trần Ngọc Bích, Trưởng Bộ môn; Email: tnbich@ctu.edu.vn; Mobile: 0972100857

Huỳnh Ngọc Trang, Thư ký Bộ môn; Email: hntrang@ctu.edu.vn; Mobile: 0983696434