Website cũ: http://caab1.ctu.edu.vn/vmd/

Chào đón tân sinh viên và học viên cao học Khóa 44 - 2018

1. Tổng tuyển dụng và Giới thiệu công ty

Ngày: 9/10/2018

Thời gian: 8:00 - 17:00

Địa điểm: Khoa Nông nghiệp và Sinh học Ứng dụng

Ngày: 10/10/2018

Thời gian: 8:00-12:00

Địa điểm: Khoa Nông nghiệp và Sinh học Ứng dụng

 

                  

2. Lễ chào đón tân sinh viên:

Thời gian: 14:00-17:00; Ngày 10/10/2018

Địa điểm: Hội Trường Rùa

Chương trình chi tiết:

- Văn nghệ

- Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu

- Giới thiệu Bộ môn Thú y

- Giới thiệu Bộ môn chăn nuôi

- Giới thiệu Hội cựu sinh viên ngành Chăn nuôi và Thú y

- Phát biểu của đại diện Thầy Cô

- Phát biểu của đại diện tân sinh viên

- Vinh danh thủ khoa và trao học bổng

- Vinh danh nhà tài trợ

- Bế mạc

Danh sách công ty và Cá nhân cấp học bổng Sinh viên

Công ty Xếp hạng tài trợ
Công ty TNHH De Hues Kim cương
Công ty TNHH Sunjin Vina Vàng
Công ty cổ phần GreenFeed Việt Nam Vàng
TS. Lê Thanh Phương Vàng
Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam Bạc
Công ty TNHH Cargil Việt Nam Bạc
Công ty C.P Việt Nam Bạc
Công ty TNHH Chăn nuôi Long Bình Bạc
Hội cựu sinh viên ngành Chăn nuôi và Thú y Bạc
Cựu sinh viên ngành Chăn nuôi và Thú y làm việc tại Công ty C.P Việt Nam Bạc
Công ty cổ phần Dược và Thú y HanVet Đồng
Công ty TNHH UV Đồng
Cựu sinh viên lớp CNTY K21 Đồng
Cựu sinh viên lớp CNTY K37 Đồng
Ông Nguyễn Ngọc Quý (Công ty Rico) Đồng

Công ty trao học bổng và tham gia phỏng vấn sinh viên ngành Chăn nuôi và Thú y