Chương trình hợp tác với Cty Greenfeed

Theo nội dung chương trình hợp tác với Cty Greenfeed. Vào ngày 13/4/2019 Cty Greedfeed sẽ có 1 buổi làm việc tại Khoa Nông nghiệp với các nội dung sau:

(1) Tập huấn kỹ năng mềm cho các em SV ngành Chăn nuôi và Thú y.

(2) Phỏng vấn 02 suất HB tốt nghiệp xuất sắc của các SV lớp CNK41 và Thú y-Dược Thú y K40

(3) Phỏng vấn các em SV năm 2 và 3 thực tập tại các trại khách hàng của Greenfeed

Các bạn sinh viên nào quan tâm cũng như đủ điều kiện. Vui long liên hệ (Đăng ký): Nguyễn Phúc Khánh qua địa chỉ email: npkhanh@ctu.edu.vn

Trân trọng

BỘ MÔN THÚ Y

Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Trần Ngọc Bích, Trưởng Bộ môn; Email: tnbich@ctu.edu.vn; Mobile: 0972100857

Huỳnh Ngọc Trang, Thư ký Bộ môn; Email: hntrang@ctu.edu.vn; Mobile: 0983696434