THỰC TẬP TÌNH NGUYỆN
 
Theo nhu cầu của công ty Emivest về  thực tập trong dịp tết. Sinh viên có nhu cầu tham gia điền thông tin vào mẫu đơn đính kèm và gửi về cho CVHT đồng thời cc qua địa chỉ email npkhanh@ctu.edu.vn
 
Thời gian thực tập: 26/01/2019 - 11/02/2019
 

BỘ MÔN THÚ Y

Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Trần Ngọc Bích, Trưởng Bộ môn; Email: tnbich@ctu.edu.vn; Mobile: 0972100857

Huỳnh Ngọc Trang, Thư ký Bộ môn; Email: hntrang@ctu.edu.vn; Mobile: 0983696434