Chương trình học bổng Greenfeed

Năm 2018: Có kết quả học tập loại giỏi, khả năng sử dụng tiếng Anh tốt, hoàn thành chương trình học vào đầu tháng 12/2018.

Bộ môn sẽ đề cử 5 SV (Thú y K40 + K41) và 5 SV (Chăn nuôi K41), GreenFeed sẽ phỏng vấn và chọn ra 2 ứng viên phù hợp nhất của 2 bộ môn để trao học bổng vào tháng 12/2018.

Năm 2019: Điều kiện tương tự, trao vào tháng 05/2019.

Chi tiết

BỘ MÔN THÚ Y

Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Trần Ngọc Bích, Trưởng Bộ môn; Email: tnbich@ctu.edu.vn; Mobile: 0972100857

Huỳnh Ngọc Trang, Thư ký Bộ môn; Email: hntrang@ctu.edu.vn; Mobile: 0983696434